Referendum ja, maar …

Vandaag gaan veel mensen stemmen. Veel naar verwachting ook niet. Ik las de laatste dagen veel opinies van hoog opgeleide en goed geïnformeerde columnisten die adviseren niet te gaan stemmen. Belangrijkste argument, het is te ingewikkeld om er een mening over te hebben. Niet dat zij zelf geen mening hebben, maar ze voeren aan dat er te veel kiezers zijn die het niet snappen en er dus niet over kunnen oordelen. Die anderen dus, niet zijzelf. Dan frons ik mijn wenkbrauwen. Het zijn kiezers, die hebben een mening, geïnformeerd of niet, populistisch of niet. Die tellen in een democratie gewoon mee. Ik zie hier een kloof tussen hoog opgeleide en laag opgeleide kiezers, waarbij de hoog opgeleide in dit geval enige arrogantie kan worden verweten.

Moet je geïnformeerd zijn om te gaan stemmen? Wat mij betreft niet. Je kunt bijvoorbeeld het stemgedrag van de door jou bij de laatste verkiezingen gekozen parlementariërs volgen. Je bevestigt dan gewoon jouw volksvertegenwoordiger in zijn keuze. Dus, wie in 2012 PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks, Christenunie, SGP of 50Plus stemde, kan nu voor het gemak gewoon ja stemmen. Wie PVV, SP of Partij voor de Dieren stemde, stemt dan tegen. Resultaat, een duidelijke meerderheid voor een ja. Of je maakt als goed geïnformeerde kiezer je eigen afweging natuurlijk.

Is het raadgevend referendum een gedrocht? Ja. De kiezer moet maar afwachten wat er met de uitkomst wordt gedaan, en dat voedt de onvrede met de politiek. De drempel van 30% nodigt uit tot strategisch stemmen, terwijl elke stem moet tellen. Want, is een opkomst van 29,9% minder gewichtig dan 30%? Afschaffen dus maar en eens kijken of er een 2/3 meerderheid te vinden is voor een correctief referendum, zonder geldigheidsdrempel. Tot die tijd, vandaag gewoon stemmen. Ik stem ja. Voor de duidelijkheid en ik heb mijn eigen afweging gemaakt.

Zomerburgemeester

Thom de Graaf geniet op dit moment van een welverdiende zomervakantie. In die periode neemt een aantal wethouders de honneurs waar als loco-burgemeester. Nijmegen1 heeft er een rubriek  aan gewijd en noemt het zomerburgemeester. Leuk bedachte naam, maar vorige week ontbrak het zomergedeelte toch echt. Ik kwam zaterdag 6 augustus terug van vakantie uit New York, waar het bloedheet en vochtig was. Op Schiphol zakte het vliegtuig om half zes in de ochtend door het dichte wolkendek en even later zat ik te kleumen in de trein naar Nijmegen.

Als zomerburgemeester teken je vooral veel stukken die normaal gesproken door collega-wethouders worden ondertekend. Hele stapels, en uiteraard ligt er op de maandag na terugkomst ook een flinke lading post te wachten. Veel lezen blijkt de eerste dagen vooral in de middag lastig, als de jetlag keihard toeslaat.

Op dinsdag komt Nijmegen1 al langs voor een reactie op een uitspraak van de bestuursrechter in Utrecht over het weghalen van verkeerd geparkeerde fietsen. Het is grappig dat ik op mijn vakantieadres het artikel in de Gelderlander al gelezen had. Daar stond bij dat wethouder Henk Beerten er zich over zou buigen zodra hij weer in het land is. Nu dus, en toen ik het stukje las was dat nog zo ver weg. De tijd vliegt.

Met het einde van de zomervakantie in zicht, staat ook de start van het nieuwe collegejaar op de Radboud Universiteit en de HAN weer voor de deur. Dat is te zien aan alle nieuwe studenten die sinds afgelopen weekend onze binnenstad bevolken en aan de introductieweken zijn begonnen.

In verband met die introductie komt er op vrijdag nog een spoedverzoek binnen van de Radboud Universiteit. Ze willen een aanvulling op de eerder afgegeven vergunning voor de introductiemarkt. Een bankbedrijf wil op de valreep nog met een flinke marktkraam op de introductiemarkt staan. De aanvraag is te laat ingediend, en kan om die reden eigenlijk niet meer gehonoreerd worden. Met wat heen en weer bellen en praten, weten we er toch een mouw aan te passen. Mooi voor de Intro-markt. Soms kunnen een beetje creativiteit en wat masseerwerk van een zomerburgemeester wonderen doen.

De Marokkanen hebben het gedaan.

De Algemene Beschouwingen werden weer eens gekaapt door Wilders. Gouda was nu het aangrijpingspunt om het leger terug te roepen uit Afganistan. Op zich zou ik daar niet op tegen zijn, maar om ze dan in te zetten tegen een groepje Marokkaanse kinderen die nog niet eens droog zijn achter de oren lijkt me op zijn minst een vorm van overreactie. Waarom roepen dan toch al die partijen om ‘harde actie’. Als bange konnijnen starten ze in het witte licht van Wilders’ retoriek. Onmachtig om er iets zinnigs tegenin te brengen, ander dan verontwaardiging en in iets andere bewoordingen dat er natuurlijk keihard moet worden ingegrepen’. Wat ze daar dan mee bedoelen, horen we niet. Misschien is het wel hetzelfde als Wilders wil.

Ik ben een D66-er en ik was blij met het optreden van Pechtold, die ook het lef had Balkenende te complimenteren met zijn weerwoord tegen Wilders. Maar tegelijkertijd moet ik toch vaststellen dat niemand een echt alternatief heeft. Guusje heeft vandaag de Marokkaanse gemeenschap opgeroepen er zelf iets aan te doen. Afgelopen zondag zag ik bij Buitenhof Salima Belhaj, fractievoorzitter van D66 Rotterdam, zelf Marokkaanse van oorsprong Marcouch uitleggen dat de Marokkaanse gemeenschap helemaal geen gemeenschap is die je dus ook niet zo kunt aanspreken zoals Guusje doet. Het zijn individuen die gewoon kansloos zijn in de Nederlandse samenleving, hoewel heel veel van de jochies het wel goed doen.

Wat moet er dan wel gebeuren. Overlast bestrijd je niet door het leger er op af te sturen, camera’s te plaatsen of een straatverbod uit te vaardigen (Nijmegen). Je moet met die jongens en hun ouders aan de slag. Je moet met ze praten, ze betrekken, hen een perspectief bieden. Een perspectief bieden tegen de populisten die proberen een beeld te schetsen dat Nederland onder de voet gelopen wordt door die jongeren. De roep om strenger optreden zal niets opleveren, maar de betrokken jongeren en hun ouders alleen maar sterken in hun opvatting dat ze niet gewenst. En onder druk wordt alles vloeibaar. Dat leger van Wilders heeft dan hetzelfde effect als de oproep van Guusje aan de Marokkaanse gemeenschap. Het signaal is, wij zien jullie niet zitten. Dat leidt m.i. zeker niet tot verbetering van de situatie.

De zaak Joran

Hoewel het alweer twee weken geleden is dat de uitzending van Peter R de Vries zeven miljoen mensen aan de buis kluisterde, vind ik het de moeite waard er nog een stukje over te schrijven. Vaak is het zo dat als je dicht op een onderwerp zit en iedereen het er de hele dag, tot vervelens toe over praat, je geen goed zicht krijgt op de zaak. Toch is het boeiend wat er gebeurt in deze zaak, en helaas staat het niet op zich. 

Als je oppervlakkig kijkt naar de ‘bekentenis’ van Joran van der Sloot, dan zou je denken dat het natuurlijk voor de hand ligt dat hij onmiddellijk wordt gearresteerd en voor altijd achter slot en grendel verdwijnt. het de man en vrouw in de straat weet het zeker. Geen twijfel bij wie dan ook die door een verslaggever tijdens het kopen van een kropje sla, om zijn mening wordt gevraagd. Die jongen is schuldig. Sommige commentatoren hebben de uitzending van Peter R. de Vries al een volksgericht genoemd. De vraag is daarom terecht of hij ooit nog een eerlijk proces kan krijgen. 

Daarnaast zien we steeds meer vraagtekens bij de verklaring zoals die gegeven. Joran was stoned, werd uitgelokt om stoer te doen, is een serie leugenaar en wat al niet meer. Zonder het lichaam van Nathalie of de jongen met de boot kan er geen bewijs geleverd worden. Maar de meester mensen hebben geen bewijs meer nodig. De stemming zit er goed in. We hebben de dader. Peter R de Vries zegt het zelf. Hij heeft de kwestie opgelost. 

Er is nog een andere kant. De Vries en ook de uitlokker Patrick van Eem (de eerzame ondernemer zoals hij meestal wordt genoemd) zeiden te handelen uit burgerplicht. Omdat ze het niet aan konden zien dat deze zaak niet werd opgelost en de ouders er zo onder leden. Ik geloof daar geen snars van. Ze hebben er een show van gemaakt, samen met Endemol, die perfect geplugd in Nederland en de VS en lopen nu helemaal binnen. Het gaat ze vooral om de publiciteit, het geld en de aandacht. Dat Joran, een jongen met psychische problemen, hier het slachtoffer van is geworden, lijkt me evident. Natuurlijk, als hij de dader is moet hij daar voor boeten, maar het moet gewoon wel bewezen worden. Dat hoort in een rechtstaat zo. En anders gaat hij gewoon vrijuit. 

Vreemd vind ik overigens ook dat we er in Nederland kennelijk geen enkel probleem mee hebben dat iemand in een auto in het geheim kan worden gefilmd en dat we dat vervolgens, zonder toestemming van de betrokkene de hele wereld over sturen. Toen de stasie de geheime politie) in de DDR zo informatie over alle burgers aanlegde en we daar na de val van de muur kennis van namen, spraken we er kennis van. Nu wil de VVD en de ook de PVV de wet zo aanpassen dat dit soort informatie verzameld mag worden en ook in de rechtszaal gebruikt. Ik mag toch hopen dat verstandige politici daar een stokje voor steken. Ik wil de Stasie niet in Nederland hoe vaak de AIVD ook zegt dat ze er zorgvuldig mee omgaan. En meer snuiters als Peter R de Vries hoef ik ook niet. Wie weet in welke hoeken en gaten zij camera’s en microfoons inbouwen. Ik hou van mijn privacy.

Veiligheid

Er is een groot verschil tussen de beleefde veiligheid en de werkelijkheid. De criminaliteit daalt al jaren. Minder moorden en minder berovingen en inbraken. Toch is de beleving van veel mensen anders. Ze voelen zich onveilig op straat en soms in hun eigen huis. Mensen zeggen angst te hebben om te gaan vliegen omdat ze bang zijn voor een terroristische aanslag. Voor politici ligt hier een dilemma. Moeten de regels nog verder worden aangescherpt? Moeten er nog meer camera’s komen? Hogere straffen misschien of minimumstraffen, zoals de rechtse partijen bepleiten. Voor mij moet het niet.

Ten eerste moeten we de bestaande regels maximaal benutten. Aanscherpen van regels perkt niet alleen de individuele vrijheid in maar neemt sluipenderwijs ook het gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij burgers weg.  De overheid is niet overal verantwoordelijk voor. Een trap stort in en parlementsleden en journalisten gaan onmiddellijk op zoek naar iemand of een instantie die verantwoordelijk is. Een schip loost afval in Abidjan. Is de minister verantwoordelijk en moet hij aftreden? Elk incident wordt aangegrepen om koste wat kost iemand aan te kunnen spreken.

Meer regels creëert schijnveiligheid. Kamerleden roepen wel vaak dat de bureaucratie moet worden aangepakt, maar als het een maand lang 35 graden is en mensen in een verzorgingshuis overlijden bestaat de neiging zorginstellingen onmiddellijk te verplichten airco te installeren. De overheid stelt regels, probleem opgelost. Wat mij betreft een schijnoplossing.

Dit soort reflexen hebben een verstikkend effect op de samenleving. Veiligheid is een groot goed, maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En we doen het helemaal niet zo slecht, getuige alle buurtbarbeques en wijkfeestjes afgelopen zomer. Wat mij betreft moeten we minder naar de overheid kijken als er in onze buurt eens iets fout gaat. Neem zelf maatregelen en roep niet dat het een schande is dat je daar zelf voor moet zorgen.

Parlementsleden moeten eens ophouden op ieder incident te reageren met een spoeddebat in de kamer en met het stellen van nieuwe regels. Zeker als het gaat om de vermeende terrorisme dreiging zullen we er niets mee bereiken. Gedreven terroristen zijn slim genoeg om te doen wat ze per se willen. Daar helpen onze regeltjes echt niet tegen.

Dus prima dat we in ons programma hebben staan dat de identificatieplicht moet worden afgeschaft. Het levert niets op behalve ergernis en een mogelijkheid voor de politie om het quotum aan bekeuringen te halen. De overheid kan de veiligheid van burgers niet voor 100% garanderen. Dat is een boodschap die D66 vaker moet laten horen. Helaas zijn er politici van links en rechts die om politiek gewin het niet kunnen laten die suggestie wel te wekken.

Reactie