Nationaal Historisch Museum

Wat het toppunt van het nieuwe Nederlandse zelfbewustzijn zou moeten worden en de gemeenschappelijke kennis van het verleden moest versterken, is onderwerp geworden van een heftige discussie die juist werkt als splijtzwam. De nieuw aangestelde directeuren hebben, zonder overleg, maar met mogelijke goeie argumenten besloten de locatie te veranderen en ook de Nationale Canon niet meer als strakke leidraad te nemen. Dat pakte niet lekker uit, en het lijkt er op dat de heren directeuren hun hand hebben overspeeld.

nationaal_historisch_musem

Hoe nu verder. Den Haag rammelt al weer aan de poort van het Nationaal Historisch Museum en wil het combineren met het museum van de democratie dat ze daar maken. Soest heeft ook al laten weten dat ze een aardige locatie hebben nl. paleis Soestdijk. Desgevraagd zei Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, dat hij Nijmegen niet in de strijd zal werpen omdat hij met Arnhem wil samenwerken en geen concurrent wil zijn. Toch zou er een mooie oplossing gevonden kunnen worden, als de oudste stad van Nederland, met zusterstad Arnhem samen een goede locatie zou kiezen voor het museum.

Er wordt al enige tijd gesproken over een initiatief om Arnhem en Nijmegen samen te nomineren voor Culturele hoofdstad in 2018. Daarvoor is nog geen thema gekozen, maar dat zou heel goed het verbinden van deze twee steden kunnen zijn, en dan met name gericht op het gebied tussen de twee steden.

Het gebied ten zuiden van de Rijn en ten noorden van de Waal, krijgt straks een enorm park, park Liingezegen. Bemmel en Elst liggen aan de rand van dat park en midden door het gebied lopen de A325 en de A15. Waarom bouwen we het nieuwe museum niet midden tussen Arnhem en Nijmegen, midden in het nieuwe park. De bereikbaarheid is uitstekend want door het gebied wordt, als alles meezit ook een tram gebouwd en vanaf station Elst is er een snelle verbinding te maken.

Het museum midden in park Lingezegen geeft het gebied tussen Arnhem en Nijmegen een enorme impuls en identiteit. het zal een enorme aantrekkingskracht hebben en biedt de bezoeker niet alleen een bezoek aan een prachtig museum, maar ook de rust van het park. Dit park, het Central Park van Arnhem en Nijmegen, heeft zoiets nodig om een succes te worden. Het plan om Culturele Hoofdstad te worden krijgt hiermee een flinke impuls en kan alle andere partijen, kunst, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven inspireren om hierom heen een fantastisch thema te ontwikkelen.

Europa

Gistermiddag stonden we met ons D66 Campagneteam op straat met de stelling ‘Europa is goed voor Nederland’. Je zou verwachten dat in tijden van euroscepticisme we bejegend zouden worden met woedende voorbijgangers die ons een even zouden duidelijk maken dat Nederland niks met Europa zou moeten willen en dat we beter de deur dicht kunnen doen en alles zelf regelen. Maar het viel bijzonder mee. Sterker nog, de overgrote meerderheid van de voorbijgangers dat zijn mening gaf, was het met de stelling eens. Natuurlijk waren er de norse voorbijgangers die van afstand al roepen dat het allemaal zakkenvullers zijn, dat het veel te veel geld kost en dat ‘Brussel’ een bemoeial is. Maar de meerderheid was zich er heel goed van bewust dat Nederland zonder Europa geen energiebeleid kan voeren. Geen effectieve maatregelen kan nemen om de klimaatverandering aan te pakken, geen effectief asielbeleid kan voeren. Wat is dan de weerstand tegen Europa? 

Ik krijg steeds meer het idee dat Europa alleen maar negatief voorgesteld wordt om kiezers voor de eigen club te winnen, maar dat het niets te maken heeft met de werkelijke opinie van die partijen over de Europese Unie. Henk van de Camp (CDA lijsttrekker) weet dat hij kiezers kan trekken door in al zijn bijdragen enige scepsis door te laten klinken. Hij komt dan met detailvoorbeelden maar soms ook met grove onwaarheden. In het promotiespotje van het CDA zegt hij aan het eind ‘.. maar de zorg en het onderwijs blijven van ons’. Prachtig diplomatiek geformuleerd. Je zegt niet dat de EU daar iets over te zeggen wil hebben, maar je suggereert het wel. Bovendien zijn het onderwerpen die mensen zo aan het hart gaan dat je meteen met Henk van de Camp meevoelt. Natuurlijk is het ‘onze’ zorg en ‘ons’ onderwijs. Punt gemaakt en weer een paar stemmen erbij. 

Uit dit soort opmerkingen blijkt m.i. nog wat anders, nl het voortdurend uitbuiten van angstgevoelens. We suggereren dat dat enge ‘Brussel’ ons iets af wil pakken of ons wil belemmeren onze zo veelgeprezen tolerantie en vrijheid af te nemen. En het werkt. Jammer. Er is nog een andere tactiek en dat is in je argumentatie inzoemen op details. 

De Partij voor de Dieren doet dat door te suggereren dat je door op die partij te stemmen het stierenvechten in Spanje kunt afschaffen.  Het CDA neemt actie om ‘stinkkaas’ in Nederland weer toe te laten. De PVV hanteert weer een andere tactiek. Jezelf buiten de politiek plaatsten door te zeggen dat ze in hun eentje in het parlement aan de slag gaan en zich niet bij een van de blokken aansluit. Dat ze met 3 of 4 zetels geen spreektijd hebben en geen faciliteiten (daar heb je 40 zetels uit minimaal 5 landen voor nodig) vergeten ze, maar het klink weer lekker Calimero-achtig. 

Die drie uur op straat gisteren, met Boris van der Ham en nog zes enthousiaste vrijwilligers hebben gelukkig ook opgeleverd dat er veel weldenkende mensen zijn die door de doorzichtige tactieken van vele politici heenkijken. Dat geeft de burger moed.

Wilders en zijn opmars

Geert Wilders is populair en populistisch. Als geen ander weet hij met zijn eendimensionale uitspraken mensen het idee te geven dat hij de oplossing heeft voor de dagelijkse kleine ergernissen van nu al bijna 20% van de kiezers. De verbazing daarover is nog steeds niet over. Dit weekend stapte Anton Zijdeveld, prominent CDA-er uit zijn partij omdat de voorzitter op voorhand al riep dat hij eventueel wel met de PVV wilde samenwerken. Samenwerken met een partij die geen vereeniging is, met een lid, nl Geert Wilders. Zelfs zijn collega kamerleden zijn geen lid van zijn club. Wilders’ beweging is ondemocratisch en staat onder directe leiding van een sterke leider. Wijdeweld vergeleek de PVV zelfs met de NSB, ook een beweging met een sterke leider. Altijd risicovol, maar wel een goede vergelijking vind ik. 

Wat moet er gebeuren wil de aanhang van Wilders tot ‘normale’ proporties terugkeren? Om te beginnen zullen de andere partijen op moeten houden met tegen het gedachtengoed van Wilders aanschurken. De SP doet dat maar ook de VVD en het CDA. Afstand nemen waar het kan en vervolgens, zoals Pechtold zeer bedreven doet, Wilders en zijn club uitdagen met alternatieven te komen die realistische zijn. 

Mocht Wilders toch op die 33 zetles komen waarop hij nu in de peilingen staat, dan moeten ze regeren. Dan kunnen ze laten zien wat ze waard zijn. Alle kans dat de boel dan snel aan diggelen ligt, net als bij de LPF indertijd. Er zullen dan een paar partijen moeten zijn die zich opofferen. CDA en VVD ligt het meest voor de hand. D66 in ieder geval niet. Regeren met een ondemocratische club past Democraten zeker niet.

Ondertussen moet Pechtold doorgaan met zijn dappere en slimme acties om Wilders en zijn club te ontmaskeren. Elke keer maar weer laten zien dat zijn opvattingen polariseren, niet realistisch zijn en leiden tot precies dat wat hij zegt te willen tegengaan. Spanningen tussen bevolkingsgroepen die tegenover elkaar komen te staan in plaats van samen de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken.

Betutteling …

De beurzen dalen, de overheid koopt banken op en Wouter Bos wordt politicus van het jaar. Alle aandacht naar de kredietcrisis en ondertussen gaat het kabinet door met betuttelen en inperken van de persoonlijke vrijheid. Roken mag niet meer in de openbare ruimte, ook niet als een kroeg en zijn bezoekers er voor zouden kiezen om in de rook hun pilsje te drinken. Minister Klink beslist dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPB in mooi jargon) per 1 januari kan worden ingevoerd en dat we ons moeten melden als we niet willen dat onze gegeven (eventueel) op straat liggen. We mogen geen paddo’s meer kopen want vorig jaar was een Franse toerist er zo van in de war dat hij van een brug sprong. Koffieshops binnen een straal van 250 meter van een school moeten gesloten worden en eigenlijk willen CDA en Christen Unie alle koffieshops verbieden. Dat we in Nederland het laagste aantal druggebruikers ter wereld hebben en het sinds de jaren zestig opgebouwde drugsbeleid kunnen bij de prullenbak. Ondertussen sleutelt minister Rouwvoet verder aan de wetgeving waarbij allerlei persoonlijke gegevens in het Elektronisch Kind Dossier worden vastgelegd, want daarmee kunnen we kindermishandeling voorkomen, is de gedachte. 

Dit soort betutteling die de eigen verantwoordelijkheid van mensen ernstig aantast stuit me steeds meer tegen de borst. Het lijkt er op dat de christelijke lobby de kans waarneemt nu alle ogen op de economie gericht zijn en de PvdA de andere kant op kijkt. Ik heb bezwaar gemaakt tegen mij EPB op internet hoewel ik best het voordeel zie dat een arts zo kan zien wat mijn medische geschiedenis is. Ik wil gewoon zelf kunnen blijven beslissen wanneer ik wel en wanneer ik iets niet wil. De overheid heeft daar geen taak. En ik vind het al helemaal vreselijk dat al deze maatregelen suggereren dat problemen voorkomen kunnen worden. Wat je ook doet, er zullen altijd ongelukken gebeuren. Sluit je alle koffieshops betekent dat helemaal niet dat er niemand meer een stikkie rookt. Een volledig ingevuld EKD voorkomt mishandeling van kinderen niet en die paddo’s vinden we overal langs de weg. 

Ophouden moeten ze met deze betutteling en we moeten uitgaan van de eigen kracht van mensen en de overheid mag niet suggereren dat ze alle problemen kunnen voorkomen. Problemen horen bij het leven.

Twee vrouwen

Op de voorpagina van de NRC stond vandaag een foto van de twintig leiders van de G20. Twee vrouwen tussen 18 mannen. Veel te weinig natuurlijk maar nog steeds niet vreemd. ook maar één zwarte deelnemer. Wat me ook opvalt is dat Angela Merkel niet op de voorste rij staat. Naast George W Bush staat Lula, president van Brazilië en aan de andere kant van Bush W staat de Chinese president Hu Jintao en daarnaast de Saoedische koning Abdullah. De foto die ik op internet vond bevat maar een vrouw? Mevrouw Kirchner is verdwenen. 

Toch een mooie illustratie van de omwenteling die er aan de gang is. Niet alleen kon Obama mede door de kredietcrisis gekozen worden. Nu ziet de wereld ook dat het niet de oude machten (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de VS) zijn die bepalen wat er in de wereld gebeurd. De opkomende economieën moeten er bij betrokken worden. Alleen kunnen ze het niet meer. Een mooi beeld, maar het blijft opvallend dat er maar twee vrouwen aan het hoofd van een land staand (Kirchner van Argentinë en Merkel van Duitsland). Vorige week zag ik Nelie Kroes bij de Wereld draait door. Zij is misschien wel de machtigste euro commissaris. Mathijs van Nieuwkerk vroeg haar of zij namen kende van vrouwen om te benoemen in de top van de door de overheid overgenomen of gesteunde banken. Genoeg zei ze, ik heb een waslijst en toch kiest Wouter Bos geen vrouwelijke commissarissen. Zolang mannen het op die plekken voor het zeggen hebben, ‘vergeten’ ze toch steeds weer naar het lijstje met namen van vrouwen te kijken. Wie wordt de eerste Nederlandse premier die die vrouwen wel kent. En dat Ella Vogelaar naar huis is gestuurd, is geen bewijs dat de kwaliteiten niet heeft.