Het compromis verdient eerherstel

De  afgelopen weken ben ik op facebook enkele keren verzeild geraakt in een heftige discussie over vaccinatie. Veel in het nieuws ook omdat de discussie steeds heftiger wordt en met name voorstanders bedreigd worden. De directeur van  het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zag zijn mailbox volstromen met (doods)bedreigingen nadat hij bij 1Vandaag gepleit had voor maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Het gaat mij nu niet om het onderwerp vaccinatie. Waar ik onmacht voel is om de discussie op inhoud serieus te kunnen voeren. Ik merk dat feiten altijd in twijfel worden getrokken, emotie de hoofdrol speelt  en elke informatie van de overheid of uit de wetenschappelijke wereld wordt gewantrouwd.

Net zo goed als degene die het niet met mij eens is, vind ik mijn standpunt en de argumenten steekhoudend. Door de manier waarop er gereageerd wordt is het geen discussie waar meningen uitgewisseld worden en al helemaal geen gesprek. Het lijkt vooral overtuiging tegenover overtuiging en er is geen compromis mogelijk.

Als de uitwisseling zo heftig wordt, zeker als er mensen bij zijn die je goed kent, neemt bij mij de onrust extra toe, tot slecht slapen en op rustige momenten steeds weer de discussie in mijn hoofd. Hoe komt het toch dat we zo polariseren en niet meer het open gesprek kunnen voeren en tot een compromis komen.

Het lijkt er op dat je gelijk halen, doen wat je (eens) gezegd hebt en daar altijd aan vasthouden de norm is geworden. Ook de gedachte dat als je een meerderheid achter je opvattingen hebt, (50+1) daaraan het recht ontleend wordt om dat dan ook precies zo te doen. Dat heeft desastreuze gevolgen voor onze samenleving. We zijn een democratie waarin de logische uitkomst van het debat naar mijn mening het compromis is. Daarin wordt rekening gehouden met verschillende opvattingen, met meerderheden en met minderheden. Daar ontstaat draagvlak voor beleid.

Daarom mijn pleidooi om het compromis, in de politiek en ook in het publieke debat in ere te herstellen. Daar worden we allemaal beter van en daar gaat het mij om.