Samenwerken werkt beter: over samenwerking binnen D66

Vandaag heb ik op het landelijk bureau in Den Haag officieel mijn kandidatuur ingediend voor voorzitter van het landelijk bestuur van D66. Mijn motto: Samenwerken werkt beter.

Gisterochtend had ik een interview met een redacteur van De Gelderlander en hij vroeg me waarom ik voor dit motto gekozen heb. Ik heb in mijn bestuurlijke loopbaan, de afgelopen 30 jaar, gemerkt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat er wordt samengewerkt. Niet zelden staan ego’s in de weg, macht of gewoon onbegrip. Dat is niet anders binnen politieke partijen, misschien daar nog wel meer.
Als ik voorzitter word van D66 wil ik van samenwerking een speerpunt maken. Omdat ik zie dat er in de partij veel goede initiatieven zijn, maar dat die vaak beperkt blijven tot de eigen groep. Het valt me bijvoorbeeld op dat er op veel plekken door afdelingen geweldige inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd worden, maar dat zonder gebruik te maken van de kennis en kunde van bijvoorbeeld thema-afdelingen. Waarom zou je zelf veel moeite doen om een D-Cafe inhoudelijk vullen, als anderen in de partij hun expertise graag willen delen?
Samenwerking wordt ook nogal eens belemmerd door het idee dat de ander daar sowieso geen behoefte aan heeft. Of erger nog, dat de andere partij dat persé niet zou willen. Toen ik wethouder in Nijmegen was heb ik met verbazing gekeken naar de vele culturele initiatieven die, soms met hetzelfde doel, van elkaar niet wisten wat ze deden, maar ook niet op het idee kwamen met die andere partij samen te werken. Waarom zou bijvoorbeeld een literaire club een eigen ruimte moeten hebben als de bibliotheek die ruimte heeft, en waarmee je uitstekend kunt samenwerken.

Een belemmering voor samenwerken is soms ook de gedachte dat het project of de activiteit niet meer van jou is. Die ander zou wel eens andere ideeën kunnen hebben over ‘jouw’ project. Of je project ‘overnemen’. Maar dat samenwerken juist kan leiden tot nieuwe inspiratie die het project beter maakt, waarbij mensen en organisaties van elkaar leren, wordt licht vergeten.

Echt samenwerken betekent volgens mij dat je oog hebt voor het belang van de ander en ziet wat de ander jouw kan bieden om jouw project of je werk beter te maken. En omgekeerd natuurlijk. Luisteren en open staan voor ideeën van de ander. Zien waar je samen tot een beter resultaat kunt komen. Dat geldt wat mij betreft voor alle geledingen in D66. Daar wil ik een bijdrage aan leveren en vandaar mijn motto: Samenwerken werkt beter.