De Oversteek

Zij heet De Oversteek en herinnert aan de oversteek van dappere soldaten in september 1944. 48 van hen sneuvelden en nu worden ze elke avond op onze nieuwe brug herdacht door 48 lantaarnpalen die een voor een aangaan. Een mooier eerbetoon is nauwelijks denkbaar. De opening op 23 november stond ook helemaal in het teken van deze herinnering. De beelden uit ‘a bridge too far’ waarin de oversteek te zien was, werden begeleid door een prachtige lied ‘on the river’.

Nijmegen heeft er een monument bij, maar ook een cruciale verbinding over de Waal. Nijmegen was de enige stad met meer dan 150.000 inwoners aan de Rijn/Waal tot aan Basel met maar één brug. Veel te weinig en de inspanningen van de laatste jaren om deze brug te realiseren waren meer dan nodig.

Maandag werd de brug ‘getest’ tijdens de eerste ochtendspits. En de test werd glansrijk doorstaan. In de verkeersmanagementcentrale was het een drukte van belang. Het hele team dat het laatste jaar intensief aan het project werkte kwam kijken of het verkeer zich in het echt ook zou gedragen als de modellen voorspelden. Het werkte. Geen files, goede doorstroming en overal blije gezichten.

Nijmegen heeft er een nieuwe brug bij. De slanke dame, noemden sommigen haar al. Zij is prachtig, slank, breed en rijdt fantastisch. Ik reed er maandagavond, terug uit Arnhem, voor het eerst over. Als je naar die prachtige boog toe rijdt, ziet die er uit als een slanke dame. Zo wordt hij door sommigen al genoemd. Maar hij heet toch echt De Oversteek. Een monument voor de gevallen soldaten en een tweede oversteek voor het verkeer dat onze mooie, oudste stad van Nederland wil bezoeken. Nijmegen ligt niet meer aan de Waal maar de Waal ligt in Nijmegen.

 

De grootste filestad …

Deze week maakte TomTom bekend dat Nijmegen ‘de grootste filestad van Nederland’ is. Ik weet niet of dit taalkundig correct geformuleerd is, maar feit is dat uit de meetgegevens van TomTom blijkt dat de vertraging door files in Nijmegen het grootst is. Op de voet gevolgd door Groningen.

We krijgen het persbericht onder embargo op dinsdagmiddag via de NOS die er woensdagochtend op Radio 1 meteen aandacht aan wil besteden. Of ik om 06.50 in de uitzending wil reageren. Dat vraagt om voorbereiding en even later zitten we met een paar mensen om de tafel om de uitkomsten van TomTom onder de loep te nemen en onze reactie te bepalen.

Ik ben er natuurlijk niet blij mee, maar een verrassing is het ook niet. We bouwen niet voor niets een nieuwe brug over de Waal. Op 23 november krijgt Nijmegen er eindelijk, 77 jaar na opening van de eerste en enige brug over de Waal en een tweede brug bij. Dat zal veel invloed hebben op de verkeersafwikkeling in de stad.

Het op zich vervelende bericht van TomTom, biedt ons ook de kans om alle investeringen in bereikbaarheid van de stad de afgelopen drie jaar, zo’n 300 miljoen euro, voor het voetlicht te brengen. We maken immers niet alleen de oversteek maar ook een nieuwe Stadsroute (de S100), we realiseerden zo’n 30 km snelfietsroute. Er komen nieuwe fietsenstallingen bij het station (3000) en onder Plein 44 (1000) en we maken een tweede transferium bij Neerbosch waar de automobilist kan overstappen op de snelle bus naar de campus of via de snelfietsroute naar zijn werk kan fietsen.

Allemaal maatregelen die er voor moeten zorgen dat Nijmegen beter bereikbaar wordt. Dat we niet alleen naar de auto kijken maar ook naar fiets en OV wordt steeds meer als vanzelfsprekend gezien. Minister Schulz zei het in Buitenhof deze week nog heel duidelijk. Alleen meer asfalt is onvoldoende. We moeten de infrastructuur die we hebben beter benutten en sturen op het gebruik van alternatieven. Dat die nieuwe brug hard nodig is staat vast en ook de verbreding van de A50 bij Ewijk helpt om de kwetsbare infrastructuur van Nijmegen robuust te maken. Dat kost even tijd, maar deze maand al openen we de tweede brug waar we zo lang naar hebben gesmacht en een nieuwe stadsroute die helpt om het verkeer beter af te wikkelen. Daarna volgen een nieuw transferium, de opknap van de oude waalbrug, nieuwe snelfietsroutes en stallingen, en zo gaan we de komende tijd door. Kortom, Nijmegen investeert stevig in bereibaarheid én leefbaarheid. In dat opzicht staat de stad dus zeker niet stil! En met die TomTomlijst komt het dan ongetwijfeld ook wel goed. Wij werken er hard aan.