Brede school

Suzanne en Jamil, beide leerlingen in groep 8 van twee basisscholen in Nijmegen, schuiven mijn kamer binnen. Jamil met een beker soep in de hand. Ze worden begeleid door twee volwassenen die een grote tas binnendragen met een camera en geluidsappartuur. Jamil en Suzanne komen mij interviewen. Ze zitten allebei op een ‘brede school’. Jamil op het Kleurrijk en Suzanne op de Duckendonk.

Suzanne hanteert de micofoon en Jamil lepelt zijn soep. ‘Wat is een brede school en waarom moeten alle scholen in Nijmegen brede scholen worden?’ De vraag komt er vloeiend uit, nadat ze eerst nog en keer op het papier gekeken heeft. Als ze de vraag stelt houdt ze het papier onder de tafel. Ze kan het echt uit het hoofd.

Ik heb als voorbereiding een keurige tekst gekregen als antwoord op de vraag, maar dat is zo technisch dat er mijn eigen draai maar aan geeft. Ik kan het moeilijk hebben over het belang van dagarrangementen en een pedagogisch didactische leerlijn en een aanspreekpunt voor ouders. Ook de kijkers naar de film die we hier maken begrijpen er dan niks van.

Een brede school is een onderwijsvoorziening waar niet alleen onderwijs wordt gegeven maar waar ook kinderen terecht kunnen voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuters en eventueel baby’s terecht kunnen. Allemaal goed opgevangen en waar de volwassenen die dat doen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en ook met elkaar samenwerken. Bij voorkeur vormen ze één team onder een leiding.

Voor ouders is het belangrijk dat ze daar één aanspreekpunt hebben. Als een kind wordt aangemeld voor de basisschool dan moeten in één keer ook de tussenschoolse en naschoolse opvang geregeld kunnen worden. Dan hoeft de ouder niet naar een andere instantie doorverwezen te worden omdat die toevallig verantwoordelijk is voor een ander deel van de opvang.

‘Of iedere brede school dan hetzelfde is?, vraagt ze professioneel door. Op iedere school kunnen er andere accenten gelegd worden. De een doet meer aan cultuur de ander meer sport. Ouders kunnen kiezen. Er zal ook verschil zijn tussen een montessorieschool en een jenaplanschool bijvoorbeeld.

Suzanne vindt het gelukkig allemaal heel logisch wat ik zeg en sluit af met een keurig dank je wel. Jamil heeft zijn soep op en als hij bij mijn bureau staat vraagt hij ‘Zit u daar ook wel een om … eh .. te chillen?’ Ik zit er inderdaad wel eens. Om te werken en deze column te schrijven bijvoorbeeld, maar chillen doe ik thuis. Wel verfrissend zo’n jongen die frank en vrij vraagt wat hij wil weten. Dat past ook mooi bij de slogan van het aanstaande Brede Scholencongres: Brede ontwikkeling als basis voor zelfstandige kinderen. Jamil, die komt er wel!