Brede school

Suzanne en Jamil, beide leerlingen in groep 8 van twee basisscholen in Nijmegen, schuiven mijn kamer binnen. Jamil met een beker soep in de hand. Ze worden begeleid door twee volwassenen die een grote tas binnendragen met een camera en geluidsappartuur. Jamil en Suzanne komen mij interviewen. Ze zitten allebei op een ‘brede school’. Jamil op het Kleurrijk en Suzanne op de Duckendonk.

Suzanne hanteert de micofoon en Jamil lepelt zijn soep. ‘Wat is een brede school en waarom moeten alle scholen in Nijmegen brede scholen worden?’ De vraag komt er vloeiend uit, nadat ze eerst nog en keer op het papier gekeken heeft. Als ze de vraag stelt houdt ze het papier onder de tafel. Ze kan het echt uit het hoofd.

Ik heb als voorbereiding een keurige tekst gekregen als antwoord op de vraag, maar dat is zo technisch dat er mijn eigen draai maar aan geeft. Ik kan het moeilijk hebben over het belang van dagarrangementen en een pedagogisch didactische leerlijn en een aanspreekpunt voor ouders. Ook de kijkers naar de film die we hier maken begrijpen er dan niks van.

Een brede school is een onderwijsvoorziening waar niet alleen onderwijs wordt gegeven maar waar ook kinderen terecht kunnen voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuters en eventueel baby’s terecht kunnen. Allemaal goed opgevangen en waar de volwassenen die dat doen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en ook met elkaar samenwerken. Bij voorkeur vormen ze één team onder een leiding.

Voor ouders is het belangrijk dat ze daar één aanspreekpunt hebben. Als een kind wordt aangemeld voor de basisschool dan moeten in één keer ook de tussenschoolse en naschoolse opvang geregeld kunnen worden. Dan hoeft de ouder niet naar een andere instantie doorverwezen te worden omdat die toevallig verantwoordelijk is voor een ander deel van de opvang.

‘Of iedere brede school dan hetzelfde is?, vraagt ze professioneel door. Op iedere school kunnen er andere accenten gelegd worden. De een doet meer aan cultuur de ander meer sport. Ouders kunnen kiezen. Er zal ook verschil zijn tussen een montessorieschool en een jenaplanschool bijvoorbeeld.

Suzanne vindt het gelukkig allemaal heel logisch wat ik zeg en sluit af met een keurig dank je wel. Jamil heeft zijn soep op en als hij bij mijn bureau staat vraagt hij ‘Zit u daar ook wel een om … eh .. te chillen?’ Ik zit er inderdaad wel eens. Om te werken en deze column te schrijven bijvoorbeeld, maar chillen doe ik thuis. Wel verfrissend zo’n jongen die frank en vrij vraagt wat hij wil weten. Dat past ook mooi bij de slogan van het aanstaande Brede Scholencongres: Brede ontwikkeling als basis voor zelfstandige kinderen. Jamil, die komt er wel!

Alle kinderen naar de Nachtwacht

Het Rijks Museum in Amsterdam is na een renovatie van tien jaar weer open. In samenwerking met de BankGiroLoterij ontwikkelde het Rijks een project om alle kinderen van groep 8 van de basisschool uit te nodigen naar de Nachtwacht te komen kijken. Ons nationaal erfgoed en misschien wel het beroemdste schilderij van Nederland.

Ik hoorde van dit plan in januari 2013 en vond het meteen een fantastisch plan. Ik heb Nijmegen dan ook direct aangemeld om een Nijmeegse school als eerste aan dit project mee te laten doen. Vandaag was het zo ver. 50 kinderen van groep 8 van basisschool De Muze gingen met een speciale bus naar Amsterdam.

Om 08.15 stond ik met de leerkrachten en conservator Pieter Roelofs klaar voor vertrek. In Amsterdam werden we opgewacht door Wim Pijbes, directeur van het Rijks Museum. En natuurlijk moesten er foto’s gemaakt worden, want de pers was goed vertegenwoordigd. Alleen het Jeugdjournaal schitterde door afwezigheid. Tot teleurstelling van de kinderen.

In het museum kregen de kinderen een rondleiding langs de 17e eeuwse kunst en die eindigde natuurlijk bij de Nachtwacht. De kinderen waren goed voorbereid en konden veel vragen beantwoorden over de handel, de tachtigjarige oorlog en over Nova Zembla. Wat een film al niet kan doen.

De ontvangst in het museum was fantastisch. We werden, ondanks de drukte overal doorheen geloodst. De duizenden bezoekers binnen stoorden de kinderen ogenschijnlijk niet en ze bleven tot het laatst geboeid. Voor in de bus was er nog een speciale uitgave van Donald Duck over het museum. Alom enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen.

Inmiddels hebben zich in Nijmegen al veel scholen zich aangemeld voor hetzelfde bezoek aan de nachtwacht. Bijna 1000 kinderen gaan de komende maanden naar de Nachtwacht. Ik hoop dat alle scholen die zich nog niet gemeld hebben, nog volgen. Voor de losten hoeven ze het niet te laten de 5 euro per leerling neemt de gemeente voor haar rekening.

Een geslaagde dag en een mooie opsteker voor cultuur. Deze dag zullen de leerlingen niet snel vergeten. En daar gaat het tenslotte om.