Investeren in terugdringen schooluitval loont!

Te veel jongeren gaan zonder diploma op zak de arbeidsmarkt op. Zeker in tijden van crisis is het voor deze groep vrijwel onmogelijk om werk te krijgen. Mét diploma is het vinden van een baan al lastig, zonder ben je vrijwel kansloos.

Ook het vinden van een stage- of leerwerkplek kost steeds meer moeite. Nog een gevolg van de economische crisis waardoor het voor jongeren moeilijker is om kennis te maken met werkgevers en hun kansen om te arbeidsmarkt te vergroten.

Maar het is niet alleen in het belang van de jongeren zelf om hun opleiding af te maken of een stageplek te bemachtigen. Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om goed opgeleide arbeidskrachten. Zonder die werknemers kunnen zij niet optimaal gebruik maken van de kansen die er liggen in een toch al moeilijke markt.

Dat vraagt om actie. Deze week tekenden we daarom een convenant waarin gemeente, onderwijs en bedrijven in de technische sector, met elkaar afspreken om 100 extra leerwerkplekken te creëren en vijftig extra stageplaatsen. Een mooi resultaat dat in een paar weken tot stand kwam. De gemeente investeert een ton en faciliteert zo onderwijs en bedrijven om dit voor elkaar te krijgen.

Die investering levert veel op. Bedrijven kunnen zo hun werknemers van de toekomst opleiden, terwijl jongeren hun opleiding afmaken en via een stageplek in contact komen met potentiële werkgevers. Gezamenlijk promoten we ook nog dat jongeren meer kiezen voor een opleiding in de techniek. Want daar ligt in de toekomst veel werk, dat nog goed betaalt ook.

Zo dragen bedrijven, onderwijs en gemeente samen bij aan het voorkomen van schooluitval onder jongeren én een sterkere (regionale) economie. Een mooi resultaat dat mij deze week bij de ondertekening van het convenant veel energie gaf. Fijn om zo aan de vakantie te beginnen.