De Oversteek

Zij heet De Oversteek en herinnert aan de oversteek van dappere soldaten in september 1944. 48 van hen sneuvelden en nu worden ze elke avond op onze nieuwe brug herdacht door 48 lantaarnpalen die een voor een aangaan. Een mooier eerbetoon is nauwelijks denkbaar. De opening op 23 november stond ook helemaal in het teken van deze herinnering. De beelden uit ‘a bridge too far’ waarin de oversteek te zien was, werden begeleid door een prachtige lied ‘on the river’.

Nijmegen heeft er een monument bij, maar ook een cruciale verbinding over de Waal. Nijmegen was de enige stad met meer dan 150.000 inwoners aan de Rijn/Waal tot aan Basel met maar één brug. Veel te weinig en de inspanningen van de laatste jaren om deze brug te realiseren waren meer dan nodig.

Maandag werd de brug ‘getest’ tijdens de eerste ochtendspits. En de test werd glansrijk doorstaan. In de verkeersmanagementcentrale was het een drukte van belang. Het hele team dat het laatste jaar intensief aan het project werkte kwam kijken of het verkeer zich in het echt ook zou gedragen als de modellen voorspelden. Het werkte. Geen files, goede doorstroming en overal blije gezichten.

Nijmegen heeft er een nieuwe brug bij. De slanke dame, noemden sommigen haar al. Zij is prachtig, slank, breed en rijdt fantastisch. Ik reed er maandagavond, terug uit Arnhem, voor het eerst over. Als je naar die prachtige boog toe rijdt, ziet die er uit als een slanke dame. Zo wordt hij door sommigen al genoemd. Maar hij heet toch echt De Oversteek. Een monument voor de gevallen soldaten en een tweede oversteek voor het verkeer dat onze mooie, oudste stad van Nederland wil bezoeken. Nijmegen ligt niet meer aan de Waal maar de Waal ligt in Nijmegen.

 

De grootste filestad …

Deze week maakte TomTom bekend dat Nijmegen ‘de grootste filestad van Nederland’ is. Ik weet niet of dit taalkundig correct geformuleerd is, maar feit is dat uit de meetgegevens van TomTom blijkt dat de vertraging door files in Nijmegen het grootst is. Op de voet gevolgd door Groningen.

We krijgen het persbericht onder embargo op dinsdagmiddag via de NOS die er woensdagochtend op Radio 1 meteen aandacht aan wil besteden. Of ik om 06.50 in de uitzending wil reageren. Dat vraagt om voorbereiding en even later zitten we met een paar mensen om de tafel om de uitkomsten van TomTom onder de loep te nemen en onze reactie te bepalen.

Ik ben er natuurlijk niet blij mee, maar een verrassing is het ook niet. We bouwen niet voor niets een nieuwe brug over de Waal. Op 23 november krijgt Nijmegen er eindelijk, 77 jaar na opening van de eerste en enige brug over de Waal en een tweede brug bij. Dat zal veel invloed hebben op de verkeersafwikkeling in de stad.

Het op zich vervelende bericht van TomTom, biedt ons ook de kans om alle investeringen in bereikbaarheid van de stad de afgelopen drie jaar, zo’n 300 miljoen euro, voor het voetlicht te brengen. We maken immers niet alleen de oversteek maar ook een nieuwe Stadsroute (de S100), we realiseerden zo’n 30 km snelfietsroute. Er komen nieuwe fietsenstallingen bij het station (3000) en onder Plein 44 (1000) en we maken een tweede transferium bij Neerbosch waar de automobilist kan overstappen op de snelle bus naar de campus of via de snelfietsroute naar zijn werk kan fietsen.

Allemaal maatregelen die er voor moeten zorgen dat Nijmegen beter bereikbaar wordt. Dat we niet alleen naar de auto kijken maar ook naar fiets en OV wordt steeds meer als vanzelfsprekend gezien. Minister Schulz zei het in Buitenhof deze week nog heel duidelijk. Alleen meer asfalt is onvoldoende. We moeten de infrastructuur die we hebben beter benutten en sturen op het gebruik van alternatieven. Dat die nieuwe brug hard nodig is staat vast en ook de verbreding van de A50 bij Ewijk helpt om de kwetsbare infrastructuur van Nijmegen robuust te maken. Dat kost even tijd, maar deze maand al openen we de tweede brug waar we zo lang naar hebben gesmacht en een nieuwe stadsroute die helpt om het verkeer beter af te wikkelen. Daarna volgen een nieuw transferium, de opknap van de oude waalbrug, nieuwe snelfietsroutes en stallingen, en zo gaan we de komende tijd door. Kortom, Nijmegen investeert stevig in bereibaarheid én leefbaarheid. In dat opzicht staat de stad dus zeker niet stil! En met die TomTomlijst komt het dan ongetwijfeld ook wel goed. Wij werken er hard aan.

 

Brede school

Suzanne en Jamil, beide leerlingen in groep 8 van twee basisscholen in Nijmegen, schuiven mijn kamer binnen. Jamil met een beker soep in de hand. Ze worden begeleid door twee volwassenen die een grote tas binnendragen met een camera en geluidsappartuur. Jamil en Suzanne komen mij interviewen. Ze zitten allebei op een ‘brede school’. Jamil op het Kleurrijk en Suzanne op de Duckendonk.

Suzanne hanteert de micofoon en Jamil lepelt zijn soep. ‘Wat is een brede school en waarom moeten alle scholen in Nijmegen brede scholen worden?’ De vraag komt er vloeiend uit, nadat ze eerst nog en keer op het papier gekeken heeft. Als ze de vraag stelt houdt ze het papier onder de tafel. Ze kan het echt uit het hoofd.

Ik heb als voorbereiding een keurige tekst gekregen als antwoord op de vraag, maar dat is zo technisch dat er mijn eigen draai maar aan geeft. Ik kan het moeilijk hebben over het belang van dagarrangementen en een pedagogisch didactische leerlijn en een aanspreekpunt voor ouders. Ook de kijkers naar de film die we hier maken begrijpen er dan niks van.

Een brede school is een onderwijsvoorziening waar niet alleen onderwijs wordt gegeven maar waar ook kinderen terecht kunnen voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuters en eventueel baby’s terecht kunnen. Allemaal goed opgevangen en waar de volwassenen die dat doen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en ook met elkaar samenwerken. Bij voorkeur vormen ze één team onder een leiding.

Voor ouders is het belangrijk dat ze daar één aanspreekpunt hebben. Als een kind wordt aangemeld voor de basisschool dan moeten in één keer ook de tussenschoolse en naschoolse opvang geregeld kunnen worden. Dan hoeft de ouder niet naar een andere instantie doorverwezen te worden omdat die toevallig verantwoordelijk is voor een ander deel van de opvang.

‘Of iedere brede school dan hetzelfde is?, vraagt ze professioneel door. Op iedere school kunnen er andere accenten gelegd worden. De een doet meer aan cultuur de ander meer sport. Ouders kunnen kiezen. Er zal ook verschil zijn tussen een montessorieschool en een jenaplanschool bijvoorbeeld.

Suzanne vindt het gelukkig allemaal heel logisch wat ik zeg en sluit af met een keurig dank je wel. Jamil heeft zijn soep op en als hij bij mijn bureau staat vraagt hij ‘Zit u daar ook wel een om … eh .. te chillen?’ Ik zit er inderdaad wel eens. Om te werken en deze column te schrijven bijvoorbeeld, maar chillen doe ik thuis. Wel verfrissend zo’n jongen die frank en vrij vraagt wat hij wil weten. Dat past ook mooi bij de slogan van het aanstaande Brede Scholencongres: Brede ontwikkeling als basis voor zelfstandige kinderen. Jamil, die komt er wel!

Alle kinderen naar de Nachtwacht

Het Rijks Museum in Amsterdam is na een renovatie van tien jaar weer open. In samenwerking met de BankGiroLoterij ontwikkelde het Rijks een project om alle kinderen van groep 8 van de basisschool uit te nodigen naar de Nachtwacht te komen kijken. Ons nationaal erfgoed en misschien wel het beroemdste schilderij van Nederland.

Ik hoorde van dit plan in januari 2013 en vond het meteen een fantastisch plan. Ik heb Nijmegen dan ook direct aangemeld om een Nijmeegse school als eerste aan dit project mee te laten doen. Vandaag was het zo ver. 50 kinderen van groep 8 van basisschool De Muze gingen met een speciale bus naar Amsterdam.

Om 08.15 stond ik met de leerkrachten en conservator Pieter Roelofs klaar voor vertrek. In Amsterdam werden we opgewacht door Wim Pijbes, directeur van het Rijks Museum. En natuurlijk moesten er foto’s gemaakt worden, want de pers was goed vertegenwoordigd. Alleen het Jeugdjournaal schitterde door afwezigheid. Tot teleurstelling van de kinderen.

In het museum kregen de kinderen een rondleiding langs de 17e eeuwse kunst en die eindigde natuurlijk bij de Nachtwacht. De kinderen waren goed voorbereid en konden veel vragen beantwoorden over de handel, de tachtigjarige oorlog en over Nova Zembla. Wat een film al niet kan doen.

De ontvangst in het museum was fantastisch. We werden, ondanks de drukte overal doorheen geloodst. De duizenden bezoekers binnen stoorden de kinderen ogenschijnlijk niet en ze bleven tot het laatst geboeid. Voor in de bus was er nog een speciale uitgave van Donald Duck over het museum. Alom enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen.

Inmiddels hebben zich in Nijmegen al veel scholen zich aangemeld voor hetzelfde bezoek aan de nachtwacht. Bijna 1000 kinderen gaan de komende maanden naar de Nachtwacht. Ik hoop dat alle scholen die zich nog niet gemeld hebben, nog volgen. Voor de losten hoeven ze het niet te laten de 5 euro per leerling neemt de gemeente voor haar rekening.

Een geslaagde dag en een mooie opsteker voor cultuur. Deze dag zullen de leerlingen niet snel vergeten. En daar gaat het tenslotte om.

 

Investeren in terugdringen schooluitval loont!

Te veel jongeren gaan zonder diploma op zak de arbeidsmarkt op. Zeker in tijden van crisis is het voor deze groep vrijwel onmogelijk om werk te krijgen. Mét diploma is het vinden van een baan al lastig, zonder ben je vrijwel kansloos.

Ook het vinden van een stage- of leerwerkplek kost steeds meer moeite. Nog een gevolg van de economische crisis waardoor het voor jongeren moeilijker is om kennis te maken met werkgevers en hun kansen om te arbeidsmarkt te vergroten.

Maar het is niet alleen in het belang van de jongeren zelf om hun opleiding af te maken of een stageplek te bemachtigen. Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om goed opgeleide arbeidskrachten. Zonder die werknemers kunnen zij niet optimaal gebruik maken van de kansen die er liggen in een toch al moeilijke markt.

Dat vraagt om actie. Deze week tekenden we daarom een convenant waarin gemeente, onderwijs en bedrijven in de technische sector, met elkaar afspreken om 100 extra leerwerkplekken te creëren en vijftig extra stageplaatsen. Een mooi resultaat dat in een paar weken tot stand kwam. De gemeente investeert een ton en faciliteert zo onderwijs en bedrijven om dit voor elkaar te krijgen.

Die investering levert veel op. Bedrijven kunnen zo hun werknemers van de toekomst opleiden, terwijl jongeren hun opleiding afmaken en via een stageplek in contact komen met potentiële werkgevers. Gezamenlijk promoten we ook nog dat jongeren meer kiezen voor een opleiding in de techniek. Want daar ligt in de toekomst veel werk, dat nog goed betaalt ook.

Zo dragen bedrijven, onderwijs en gemeente samen bij aan het voorkomen van schooluitval onder jongeren én een sterkere (regionale) economie. Een mooi resultaat dat mij deze week bij de ondertekening van het convenant veel energie gaf. Fijn om zo aan de vakantie te beginnen.