Integrale Kindcentra

Bijna drie uur doet de trein er over naar Groningen. Ik hou wel van treinreizen. Heerlijk rustig in de coupe, zeker als je niet in de spits hoeft te reizen. Stukken lezen, mail beantwoorden of gewoon maar naar het voorbij zoevende landschap kijken. Ik ben op weg naar Groningen om daar een bijeenkomst van de Koplopergemeenten te bezoeken. Wat een vakjargon, maar wij weten zelf wel waar het om gaat, gelukkig. In de Puddingfabriek, net achter Groningen CS, komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over het ontwikkelen van Integrale Kindcentra. Dit keer staan de ervaringen van de Groningse Vensterscholen centraal.

Begin jaren tachtig zorgde een wetswijziging er voor dat kleuterscholen lagereschool samengevoegd werden tot de basisschool. Een enorme operatie waaraan ik zelf indertijd ook intensief gewerkt heb toen ik werkte bij de onderwijs begeleidingsdienst in Arnhem. Nu staan we weer een voor een soortgelijke ontwikkeling, alleen gaan we nog een stap verder. We werken aan het samenvoegen van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzalen) met het onderwijs. Niet door het een nieuwe school te maken dit keer, maar door de pedagogische en de didactische aanpak in deze voorzieningen op elkaar af te stemmen. In Nijmegen past het in het ontwikkelen van de Brede School.

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Een pedagogisch concept met voorzieningen voor onderwijs en opvang in een samenhangend geheel. Voor ouders is er een aanspreekpunt voor tussenschoolse opvang, kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of opvoedingsvragen. Zo’n voorziening, zo stellen we ons dat als koplopergemeenten voor, is open van ’s morgens 7 tot ’s avonds 7. Dit vraagt natuurlijk intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang maar ook welzijnsorganisaties. En er doemen natuurlijk veel financieringsvraagstukken op. Maar samenwerken staat voorop en het kind staat centraal.

Om dat te bereiken is het ook nodig dat de politiek, in Den Haag, in beweging komt. Het demissionaire kabinet heeft de kinderopvang bij onderwijs weggehaald en ondergebracht bij Sociale Zaken en werkgelegenheid. Dat moet wat ons betreft terug naar Onderwijs. De ontwikkeling van het kind staat immers centraal en niet louter de opvang. Het tweede element in onze lobby naar de politieke partijen is een passage in de verkiezingsprogramma’s om in de wet aan te passen zodat integrale kindcentra gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden.

De discussie in de Puddingfabriek is zeer inhoudelijk en levert een steeds helderder beeld op van de prioriteiten die we moeten stellen. Interessante ervaringen van de Vensterscholen uit Groningen passeren de revue. Veel aandacht is er voor de samenwerking tussen overheid en schoolbesturen, en hoe verantwoordelijkheden gedeeld en vastgelegd zouden moeten worden.

Hoewel het een lange reis is, was het de moeite waard. Op de terugweg realiseer ik met dat we in Nijmegen in ieder geval een voordeel hebben ten opzichte van veel andere steden. Dat is het beperkt aantal schoolbesturen waarmee we moeten werken en de uitstekende relatie daarmee. Dat biedt een uitstekende basis om de ontwikkeling van integrale kindcentra om Nijmegen de komende jaren dichterbij te brengen.