De tram terug in Nijmegen

Afgelopen dinsdagavond mocht ik in Museum de Stratemakerstoren vertellen hoe we met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) werken aan de terugkeer van de tram in Nijmegen. Temidden van prachtige foto’s en verhalen van de tram zoals die tot de jaren vijftig in Nijmegen en de omgeving reed. Trotse trambestuurders naast hun tram en feestvierende bewoners bij de ingebruikname van alweer een nieuwe lijn naar hun wijk.

Zover zijn we nu nog niet maar ik merk dat er veel enthousiasme is voor de terugkeer van de tram. Onder de bezoekers van mijn lezing bevond zich één van de laatste bestuurders van het Bergspoor, de tramlijn tussen Nijmegen en Berg en Dal. Een andere bezoeker was zelfs speciaal uit Maarssen gekomen. Oude liefde roest kennelijk niet!

We hebben het laatste jaar enorme stappen vooruit gezet met het ontwikkelen van onze plannen. De eerste HOV-lijn (Lijn 1) loopt wat ons betreft van treinstation Heyendaal via het centrum naar Nijmegen-Noord. Daar zou een tak moeten afbuigen naar Elst en de andere naar Bemmel. Om een tram te realiseren moet er veel geïnvesteerd worden en om die kosten terug te verdienen zijn voldoende passagiers nodig. Op het genoemde traject weten we nu al zeker dat tussen centraal station en de campus Heyendaal voldoende passagiers zijn om een tram rendabel te maken. Dat wordt nog beter als we de tram meteen door laten rijden naar Plein 44.

Nog beter wordt het als het lukt deze tram niet bij Heyendaal te laten stoppen maar als die door kan rijden naar Kleve. De grens over dus, naar Duitsland. Kortgeleden heeft de Stadsregio een rapport vastgesteld waarin de resultaten staan van de haalbaarheidsstudie van herstel van de spoorverbinding met Kleve. Uit het onderzoek blijkt dat de lijn haalbaar is, zéker als ze gekoppeld wordt aan de tram in Nijmegen. Dan ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Nijmegen centrum en Kleve centrum.

Daar waar in Nederland en het buitenland de afgelopen jaren tramverbindingen zijn aangelegd blijkt dat het aantal passagiers na ingebruikname tientallen procenten hoger ligt dan de prognoses. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de tram in Nijmegen kan terugkeren en kan bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Wanneer rijdt ie dan? Dat is een lastig te beantwoorden vraag, maar als alles voorspoedig verloopt, zou het in 2017 mogelijk moeten zijn.

Voorlopig blijft er nog veel werk te verrichten om de vele tientallen miljoenen die er nodig zijn bij elkaar te lobbyen. Dat geld moet onder andere van de Stadsregio en het Rijk komen. En we moeten zelf nog sparen. Basis voor succes is in ieder geval enthousiasme voor het plan. Dat proefde ik in de zaal, en dat zie je ook terug in de resultaten van een peiling onder de leden van het Stadspanel. Ik ben benieuwd of we datzelfde enthousiasme gaan treffen tijdens de ‘Dialoog met de stad’ die de komende maanden gevoerd gaat worden. Doel van deze dialoog is het inventariseren van wensen en eisen van belanghebbenden, onder andere door middel van stadsgesprekken, een Lux-debat, een bezoekersruimte, en de inzet van social media. Wat mij betret is het motto voor de komende maanden dan ook: ‘denk mee over het HOV!’