Lean and Green

Ons coalitieakkoord heet ‘Werken aan een duurzame toekomst’. Dat 
klinkt mooi maar vraagt natuurlijk ook om actie. Onze stadsbussen rijden
op aardgas, het wagenpark van de gemeente rijdt ook en er
 zijn subsidieregelingen voor groene daken en voor zonnepanelen. Maar 
is dat wel genoeg om echt aan een duurzame stad te werken? Ons doel is 
immers ook om in 2032 een klimaatneutrale stad te zijn. Hoewel dat 
nog ver weg lijkt, is het een enorme opgave om dat voor elkaar te
krijgen. 

Op donderdag 11 november mocht ik in Rosmalen, in het Autotron, de ‘Lean
 and Green Award 2010’ in ontvangst nemen.

Lean & Green is een
stimuleringsprogramma. Bedrijven passen hun werkwijze aan, gebruiken minder energie en besparen op de kosten.  De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente die deze prijs krijgt. En ik mag namens de gemeente de prijs in ontvangst nemen, omdat het een prijs is die zich vooral richt op duurzame mobiliteit.

Op de parkeerplaats lopen we langs een rij trucks en
bestelauto’s. In de congreshal overal standjes van bedrijven die laten 
zien hoe ze CO2reductie realiseren. Het zijn allemaal bedrijven in de
logistiek. Transportbedrijven en niet de kleinste. Langzaam dringt het
tot me door dat deze prijs in korte tijd prestigieus geworden is.
Grote transportbedrijven presenteren zich hier en vertellen trots hoe
ze met soms verrassend kleine aanpassingen in hun manier van werken,
duizenden liters brandstof (en dus CO2) besparen.

De ambtenaren die mij begeleiden, leggen me geduldig uit wat we als
gemeente allemaal gedaan hebben om tot CO2reductie te komen. Door 
afspraken te maken met bedrijven in de stad. Door te werken aan 
stadsdistributie zodat ladingen voor winkels in het centrum beter 
gebundeld worden. Ook het verbeteren van de doorstroming van het 
verkeer draagt bij aan de CO2reductie. Om de prijs te winnen hebben de ambtenaren moeten bewijzen dat we die reductie ook echt
gerealiseerd hebben. Het resultaat is indrukwekkend, gemiddeld zo’n
10% reductie in de afgelopen twee jaar. Dit laat onverlet dat we natuurlijk nog een lange
weg hebben te gaan.

Ik mag als eerste het podium op. Nijmegen is de eerste gemeente van Nederland die
de award krijgt. Een paar honderd vertegenwoordigers van bedrijven zitten in
de zaal. Samen vertegenwoordigen ze 44 bedrijven die duurzame logistiek
hoog in hun vaandel hebben.

In de gesprekken bij de koffie praten we
over generatoren op waterstof. Bij de popconcerten in de Goffert en 
tijdens de Vierdaagse staan er in Nijmegen veel diesel generatoren te 
ronken. Ik zal binnen het college van burgemeester en wethouders maar eens de vraag voorleggen of het niet een idee is om met deze organisaties te gaan praten of we daar 
niet iets aan kunnen doen.