Nijmegen naar Kopenhagen

De Gelderlander had vanochtend een bericht waarin een beleidsambtenaar van de gemeente bekend maakt dat er een delegatie van vier personen naar de klimaatconferentie in Kopenhagen gaat, begin december. Als waarnemers voor de stad. Die conferentie wordt ongelofelijk belangrijk, voor de doelen waar het Nederlandse klimaat beleid de komende jaren aan gehouden wordt. Er gaan honderden organisaties vanuit Nederland naar die conferentie. Allemaal om dicht bij de discussies te zitten en mogelijk ook nieuwe ideeën op te doen. Veel daarvan moeten direct vertaald worden in acties die op lokaal niveau uitgevoerd kunnen worden.  Best een goede reden om dicht bij het vuur te zitten en inspiratie op te doen.

Hopenhagen-Copenhagen_LogoDe vraag is echter waarom er maar één raadslid mee moet en ook een burger (wat of wie dat ook is). Ik zou me kunnen voorstellen dat het veel beter zou zijn als er vooral raadsleden gaan en als echte volksvertegenwoordigers bij terugkeer de bevindingen delen in een lokale klimaatbijeenkomst. Ik kan me ook voorstellen dat vooral ambtenaren gaan die zich laten inspireren tot een bevlogen verslag van hun bevindingen en dat vertalen naar een lijst mogelijke initiatieven op lokaal niveau die verder gaan dan de plannetjes die nu over de stad worden uitgestort. Dat zou een mooie basis kunnen zijn voor de onderhandelingen over een nieuw college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gevormd moet worden.

Als we een delegatie sturen, dan moet die een duidelijke opdracht meekrijgen en moet bestaan uit mensen die ook werkelijk verstand van zaken hebben en met de bevindingen iets kunnen doen. Een ‘burger’ meesturen (en die moet dan vast ook met een wedstrijd via de krant of zo gekozen worden) is meer een publiciteitsstunt dan dat het bijdraagt aan de effectiviteit van de delegatie.