Klapstoeltjes in Nijmegen

Afgelopen zondag werd in Nijmegen groots Market Garden herdacht. Door toevallige omstandigheden werd het vele malen groter dan gedacht. Een regiment uit Engeland hoorde dat generaal Petraeus er bij zou zijn en prins Philip uit en die zegde toe. Met zoveel hoge gasten en kon onze koningin niet achterblijven. Dus werd alles uit de kast getrokken. De stad werd al de avond van te voren al vrijwel afgesloten en tot zondagavond 10 uur bleef dat zo. 

De effecten van het koninginnedag drama in Apeldoorn zorgde voor een ring van betonbokken achter het publiek en niets was aan het toeval overgelaten. Het weer werkte mee, en volgens de gemeente kwamen er zo’n 15.000 bezoekers op het evenement af. Er was een keurige overdekte loge voor de hoge gasten gebouwd op het Trajanusplein. je weet immers nooit of  het ook gaat regenen. Mooie beelden van Nijmegen dat op deze manier verder invulling gaf aan het profileren van de stadsslogan Altijd Nijmegen. Na de Romeinen en de Middeleeuwen staat ook de herdenking van de tragedie van de Tweede Wereldoorlog in de oudste stad van Nederland op de kaart. 

Alles dus prachtig maar als je dan naar de foto kijkt met Prins Philip, Koningin Beatrix en Generaal Petraeus op een klapstoeltje van de Hurama, vind ik genant. En kijk eens naar de drankjes. Een plastic flesje water van de Aldi. Dat doet erg denken aan de broodjes kaas en een beker karnemelk die Den Uijl en Lubbers serveerden als zij buitenlandse gasten ontvingen in het torentje. Daar had toch een comfortabele stoel met armleuningen moeten staan. Dit had Nijmegen beter gekund. 

 

MarketGarden

Nijmegen betrouwbaar bereikbaar?

Nijmegen nog lang niet ‘Betrouwbaar bereikbaar’. Discussienota met weinig ambitie zonder echte oplossingen

De gemeenteraad van Nijmegen besprak op 15 september de discussienota Nijmegen Betrouwbaar Bereikbaar. De nota omvat de visie van het college op de mobiliteitsontwikkeling van de stad tot 2020. Een compleet nieuw verkeersbeleid vindt het college echter niet nodig. Het ‘aanscherpen’ van bestaand beleid moet voldoende zijn. Maar als je de 36 pagina’s tellende nota met talloze schema’s en prognoses leest, concluderen wij dat aanscherpen onvoldoende is om de bereikbaarheid van de stad echt te verbeteren.

Dat de bereikbaarheid van Nijmegen beroerd is weten we al lang, dat hoeven we niet meer te onderzoeken. De files zijn lang, de negatieve economische effecten voor (binnenstad-)ondernemers groot en echte alternatieven voor de auto zijn er nauwelijks. Exemplarisch voor de visie van het college is de tabel met de vergelijking van reissnelheden van fiets, auto en openbaar vervoer binnen de stad. Die lijkt er alleen maar op gericht te bewijzen dat we altijd met de fiets moeten en dat de auto in alle gevallen het slechtste alternatief is. De nota maakt terecht onderscheid tussen externe en interne bereikbaarheid. Wij onderschrijven de noodzaak om voor de interne bereikbaarheid (binnenstedelijk verkeer) voluit in te zetten op de fiets en het openbaar vervoer. De maatregelen die voorgesteld worden blijven echter achter bij de behoeften. Wij hadden op dit punt meer ambitie van de wethouder verwacht. Wil je echt minder autodrukte in de stad zelf dan is alleen een tram van universiteit via centrum naar Bemmel en Huissen onvoldoende. Waarom ook geen tram van Dukenburg naar Heijendaal en het centrum? Waarom geen plannen voor meer gratis fietsenstallingen rond het centrum? Goed onderhouden, veilige fietspaden naar alle delen van de stad zou inwoners van Nijmegen kunnen verleiden de auto te laten staan.

Maar de echte problemen liggen in de bereikbaarheid van Nijmegen van buiten, de externe bereikbaarheid. De auto is hoe je het ook wendt of keert voor veel bezoekers van Nijmegen het belangrijkste vervoermiddel. Gokken op een regionaal netwerk van fietspaden is geen oplossing. Het college hanteert als centrale visie ‘benutten, beprijzen en uiteindelijk bouwen (als het kan)’.Daaruit kunnen wij niets anders lezen dan dat het uitbreiden en verbeteren van de infrastructuur geen echte prioriteit heeft. Alle hoop is gevestigd op het verbeteren van de infrastructuur rondom Nijmegen (A50-verbreding, N322, A15) zodat geen auto Nijmegen meer in hoeft. Dat dit, als het meezit, allemaal pas tussen 2014 en 2020 af is blijft buiten de discussie. Maar een oplossing voor het autoverkeer dat de stad wel in moet om thuis te komen of gebruik te maken van winkels, horeca of culturele voorzieningen, is dit niet. Voor wethouder Van de Meer (GroenLinks) is het duidelijk: wie in Nijmegen wil zijn pakt maar de fiets of het openbaar vervoer. Hij gaat daarmee volstrekt voorbij aan de noodzaak van goede voorzieningen voor mensen die met auto naar de stad willen komen Doen we daar niets aan dan knijpen we Nijmegen de keel dicht.

Een discussienota over de bereikbaarheid van de stad, had er een jaar na het aantreden van dit college al moeten liggen, dan waren we nu misschien op weg naar een Betrouwbaar bereikbaar Nijmegen. Nu hebben we drie jaar verloren en zeker is dat alleen aanscherpen van het beleid zoals de nota voorstelt volstrekt onvoldoende is.

Dit stuk heb ik geschreven samen met Rob Jetten, lijsttrekker voor D66 Nijmegen. Het is verschenen in De Gelderlander op zaterdag 12 september 2009.

Gloeilamp verboden

Opnieuw is het gelukt iets te verbieden in Nederland: de gloeilamp. En natuurlijk gebeurt dat met een verwijzing naar een Europese richtlijn. Niet wij hebben deze vervelende maatregel bedacht, zegt de politiek impliciet, maar Brussel. Zullie en niet wij.

Wat is er op tegen om de gloeilamp te verbieden? We zijn het er over eens dat ze hopeloos verouderd zijn. het overgrote deel van de energie die er in gaat wordt omgezet in warmte en niet in licht. Inefficiënte stroomslurpers die hoognodig moeten verdwijnen zou je denken. Maar het is niet de inefficiëntie die de tegenstanders de straat op drijft om te hamsteren. Het licht van een gloeilamp is veel warmer. Een spaarlamp of een led-lamp is kil en dat willen we niet. Ik heb zelf nog 12 oude halogeen spotjes in mijn huis. Ze worden gloeiend heet na een paar minuten branden, dus die zullen ook wel niet efficiënt zijn. Ik ging laatst naar de winkel op de hoek, de Dibri (prachtige naam al heb ik geen idee waar die vandaan komt) en vroeg of ik deze spotjes, zonder vervanging van de fitting zou kunnen vervangen door de verdomd zuinige ledjes.

Kan wel was het antwoord maar ‘heeft u niet gelezen wat ze zeggen over die led-verlichting. Ze zijn helemaal niet zo zuinig.’ Daar sta je dan met je zuinige milieubewuste gedrag. Wie moet je nu geloven. De expert in de winkel, die toch geen belang heeft mij de aanschaf van 12 led-lampjes à € 21,- af te raden. Of moet ik maar weer het internet op om na te speuren wat nu echt waar is. Wikipedia kan ik niet vertrouwen tot de nieuwe kleurcode is doorgedrongen tot het lemna ledverlichting.

Zo’n verbod op een bepaald type lamp en dan minister Cramer op de radio die zegt dat de oude led- en spaarlampen inderdaad wat kil waren maar dat de nieuwe generatie veel warmer is, is toch wel geruststellend. En als dan Europa ook nog een verbod in de hele Unie afkondigt, moet het toch wel waar zijn.

Mijn D66 hart zegt dat zo’n verbod niet past in de liberale uitgangspunten dat ik zelf wil kunnen kiezen en dat de markt zijn werk moet doen om de meest warme led- en spaarlampen op zo korte termijn te produceren. Maar mijn praktische hart zegt me dat mensen af en toe een handje geholpen moeten worden op weg naar een minder CO2 producerende samenleving. En dan vind ik een verbod op gloeilampen (voorlopig alleen die van meer dan 100 watt) niet zo erg.

Morgen toch maar eens naar de Dibri en vragen of ik zo’n ledlampje kan testen. Wie weet valt het wel mee met dat kille licht en kom ik er ook achter waar die naam voor staat.