Europa

Gistermiddag stonden we met ons D66 Campagneteam op straat met de stelling ‘Europa is goed voor Nederland’. Je zou verwachten dat in tijden van euroscepticisme we bejegend zouden worden met woedende voorbijgangers die ons een even zouden duidelijk maken dat Nederland niks met Europa zou moeten willen en dat we beter de deur dicht kunnen doen en alles zelf regelen. Maar het viel bijzonder mee. Sterker nog, de overgrote meerderheid van de voorbijgangers dat zijn mening gaf, was het met de stelling eens. Natuurlijk waren er de norse voorbijgangers die van afstand al roepen dat het allemaal zakkenvullers zijn, dat het veel te veel geld kost en dat ‘Brussel’ een bemoeial is. Maar de meerderheid was zich er heel goed van bewust dat Nederland zonder Europa geen energiebeleid kan voeren. Geen effectieve maatregelen kan nemen om de klimaatverandering aan te pakken, geen effectief asielbeleid kan voeren. Wat is dan de weerstand tegen Europa? 

Ik krijg steeds meer het idee dat Europa alleen maar negatief voorgesteld wordt om kiezers voor de eigen club te winnen, maar dat het niets te maken heeft met de werkelijke opinie van die partijen over de Europese Unie. Henk van de Camp (CDA lijsttrekker) weet dat hij kiezers kan trekken door in al zijn bijdragen enige scepsis door te laten klinken. Hij komt dan met detailvoorbeelden maar soms ook met grove onwaarheden. In het promotiespotje van het CDA zegt hij aan het eind ‘.. maar de zorg en het onderwijs blijven van ons’. Prachtig diplomatiek geformuleerd. Je zegt niet dat de EU daar iets over te zeggen wil hebben, maar je suggereert het wel. Bovendien zijn het onderwerpen die mensen zo aan het hart gaan dat je meteen met Henk van de Camp meevoelt. Natuurlijk is het ‘onze’ zorg en ‘ons’ onderwijs. Punt gemaakt en weer een paar stemmen erbij. 

Uit dit soort opmerkingen blijkt m.i. nog wat anders, nl het voortdurend uitbuiten van angstgevoelens. We suggereren dat dat enge ‘Brussel’ ons iets af wil pakken of ons wil belemmeren onze zo veelgeprezen tolerantie en vrijheid af te nemen. En het werkt. Jammer. Er is nog een andere tactiek en dat is in je argumentatie inzoemen op details. 

De Partij voor de Dieren doet dat door te suggereren dat je door op die partij te stemmen het stierenvechten in Spanje kunt afschaffen.  Het CDA neemt actie om ‘stinkkaas’ in Nederland weer toe te laten. De PVV hanteert weer een andere tactiek. Jezelf buiten de politiek plaatsten door te zeggen dat ze in hun eentje in het parlement aan de slag gaan en zich niet bij een van de blokken aansluit. Dat ze met 3 of 4 zetels geen spreektijd hebben en geen faciliteiten (daar heb je 40 zetels uit minimaal 5 landen voor nodig) vergeten ze, maar het klink weer lekker Calimero-achtig. 

Die drie uur op straat gisteren, met Boris van der Ham en nog zes enthousiaste vrijwilligers hebben gelukkig ook opgeleverd dat er veel weldenkende mensen zijn die door de doorzichtige tactieken van vele politici heenkijken. Dat geeft de burger moed.