Nationaal Historisch Museum

Wat het toppunt van het nieuwe Nederlandse zelfbewustzijn zou moeten worden en de gemeenschappelijke kennis van het verleden moest versterken, is onderwerp geworden van een heftige discussie die juist werkt als splijtzwam. De nieuw aangestelde directeuren hebben, zonder overleg, maar met mogelijke goeie argumenten besloten de locatie te veranderen en ook de Nationale Canon niet meer als strakke leidraad te nemen. Dat pakte niet lekker uit, en het lijkt er op dat de heren directeuren hun hand hebben overspeeld.

nationaal_historisch_musem

Hoe nu verder. Den Haag rammelt al weer aan de poort van het Nationaal Historisch Museum en wil het combineren met het museum van de democratie dat ze daar maken. Soest heeft ook al laten weten dat ze een aardige locatie hebben nl. paleis Soestdijk. Desgevraagd zei Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, dat hij Nijmegen niet in de strijd zal werpen omdat hij met Arnhem wil samenwerken en geen concurrent wil zijn. Toch zou er een mooie oplossing gevonden kunnen worden, als de oudste stad van Nederland, met zusterstad Arnhem samen een goede locatie zou kiezen voor het museum.

Er wordt al enige tijd gesproken over een initiatief om Arnhem en Nijmegen samen te nomineren voor Culturele hoofdstad in 2018. Daarvoor is nog geen thema gekozen, maar dat zou heel goed het verbinden van deze twee steden kunnen zijn, en dan met name gericht op het gebied tussen de twee steden.

Het gebied ten zuiden van de Rijn en ten noorden van de Waal, krijgt straks een enorm park, park Liingezegen. Bemmel en Elst liggen aan de rand van dat park en midden door het gebied lopen de A325 en de A15. Waarom bouwen we het nieuwe museum niet midden tussen Arnhem en Nijmegen, midden in het nieuwe park. De bereikbaarheid is uitstekend want door het gebied wordt, als alles meezit ook een tram gebouwd en vanaf station Elst is er een snelle verbinding te maken.

Het museum midden in park Lingezegen geeft het gebied tussen Arnhem en Nijmegen een enorme impuls en identiteit. het zal een enorme aantrekkingskracht hebben en biedt de bezoeker niet alleen een bezoek aan een prachtig museum, maar ook de rust van het park. Dit park, het Central Park van Arnhem en Nijmegen, heeft zoiets nodig om een succes te worden. Het plan om Culturele Hoofdstad te worden krijgt hiermee een flinke impuls en kan alle andere partijen, kunst, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven inspireren om hierom heen een fantastisch thema te ontwikkelen.

Europa

Gistermiddag stonden we met ons D66 Campagneteam op straat met de stelling ‘Europa is goed voor Nederland’. Je zou verwachten dat in tijden van euroscepticisme we bejegend zouden worden met woedende voorbijgangers die ons een even zouden duidelijk maken dat Nederland niks met Europa zou moeten willen en dat we beter de deur dicht kunnen doen en alles zelf regelen. Maar het viel bijzonder mee. Sterker nog, de overgrote meerderheid van de voorbijgangers dat zijn mening gaf, was het met de stelling eens. Natuurlijk waren er de norse voorbijgangers die van afstand al roepen dat het allemaal zakkenvullers zijn, dat het veel te veel geld kost en dat ‘Brussel’ een bemoeial is. Maar de meerderheid was zich er heel goed van bewust dat Nederland zonder Europa geen energiebeleid kan voeren. Geen effectieve maatregelen kan nemen om de klimaatverandering aan te pakken, geen effectief asielbeleid kan voeren. Wat is dan de weerstand tegen Europa? 

Ik krijg steeds meer het idee dat Europa alleen maar negatief voorgesteld wordt om kiezers voor de eigen club te winnen, maar dat het niets te maken heeft met de werkelijke opinie van die partijen over de Europese Unie. Henk van de Camp (CDA lijsttrekker) weet dat hij kiezers kan trekken door in al zijn bijdragen enige scepsis door te laten klinken. Hij komt dan met detailvoorbeelden maar soms ook met grove onwaarheden. In het promotiespotje van het CDA zegt hij aan het eind ‘.. maar de zorg en het onderwijs blijven van ons’. Prachtig diplomatiek geformuleerd. Je zegt niet dat de EU daar iets over te zeggen wil hebben, maar je suggereert het wel. Bovendien zijn het onderwerpen die mensen zo aan het hart gaan dat je meteen met Henk van de Camp meevoelt. Natuurlijk is het ‘onze’ zorg en ‘ons’ onderwijs. Punt gemaakt en weer een paar stemmen erbij. 

Uit dit soort opmerkingen blijkt m.i. nog wat anders, nl het voortdurend uitbuiten van angstgevoelens. We suggereren dat dat enge ‘Brussel’ ons iets af wil pakken of ons wil belemmeren onze zo veelgeprezen tolerantie en vrijheid af te nemen. En het werkt. Jammer. Er is nog een andere tactiek en dat is in je argumentatie inzoemen op details. 

De Partij voor de Dieren doet dat door te suggereren dat je door op die partij te stemmen het stierenvechten in Spanje kunt afschaffen.  Het CDA neemt actie om ‘stinkkaas’ in Nederland weer toe te laten. De PVV hanteert weer een andere tactiek. Jezelf buiten de politiek plaatsten door te zeggen dat ze in hun eentje in het parlement aan de slag gaan en zich niet bij een van de blokken aansluit. Dat ze met 3 of 4 zetels geen spreektijd hebben en geen faciliteiten (daar heb je 40 zetels uit minimaal 5 landen voor nodig) vergeten ze, maar het klink weer lekker Calimero-achtig. 

Die drie uur op straat gisteren, met Boris van der Ham en nog zes enthousiaste vrijwilligers hebben gelukkig ook opgeleverd dat er veel weldenkende mensen zijn die door de doorzichtige tactieken van vele politici heenkijken. Dat geeft de burger moed.