D66 en kernenergie

Zwolle was het toneel van het najaarscongres van D66. Behalve dat er veel over Obama werd gesproken, was het thema van dit congres ‘Duurzaamheid/’. De fringemeetings (waarom niet gewoon discussiebijeenkomsten of zo?) gingen over diverse aspecten van dit grote thema. ’s Middags moest gestemd worden over een resolutie waarin de focus van het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren werd vastgelegd. 

De resolutie was met grote zorg opgesteld door onder andere het Kenniscentrum, in overleg met fractie en partijbestuur. Dan mag je aannemen dat alle elementen goed zijn gewogen en dat er ook een inschatting is van het risico van oppositie tegen onderdelen daarvan. Ik had echter gaande de discussie sterk de indruk dat de weerstand tegen kernenergie was onderschat. 

Hoewel de hele resolutie er niet over ging, maar alleen in een aantal randvoorwaarden uitsprak dan als de nood echt aan de man zou komen, dat dan, onder strikte voorwaarden, kernenergie niet uitgesloten is. 

Ik moet zeggen dat ik vind dat je geen enkele optie moet uitsluiten, als na zorgvuldige afweging mocht blijken dat bijvoorbeeld kernenergie bij kan dragen aan het oplossen of verminderen van een ramp. Maar de toespraak van Jan Terlouw was voor mij zo duidelijk dat ik gesterkt werd in mijn overtuiging dat kernenergie geen bijdrage kan leveren, aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De kernenergie die we nu wereldwijd opwekken kan de komende 25 jaar niet worden uitgebreid. De bouwcapaciteit in de hele wereld is nauwelijks voldoende om de bestaande capaciteit, die voor een flink deel aan vervanging toe is, op peil te houden. Dus ook als zou je besluiten tot het bouwen van een centrale, dan zal het de co2 uitstoot niet verminderen. 

Een ander nadeel van inzetten van kernenergie is dat de kosten zo hoog zijn dat de energie de geproduceerd wordt veel te duur is, mits alle kosten ook voor opslag van afval, beveiliging, opruimen van de centrale na stilleggen. De investeringen zijn zo hoog dat het onherroepelijk ten koste gaat van investering in echt duurzame energie bronnen. 

De zon stuurt elke 40 minuten zoveel energie naar de aarde als we met zijn allen een heel jaar nodig hebben. Energie is er daarom genoeg. Het is alleen de kunst om het om te zetten in bruikbare energie. Daarvoor moet ook Nederland samenwerken met landen en regio’s waar zonlicht in grote mate, voortdurend beschikbaar is. We moeten onze industrie stimuleren om te investeren en de innovatiekracht te ontwikkelen om voorop te lopen in deze mondiale megaindustrie. Het kabinet kiest daar niet voor (Denemarken, Duitsland, Frankrijk overigens wel) maar focust op de ontwikkeling van Nederland als carrousel voor gasdistributie in Europa. 

De resolutie werd geamendeerd en alle verwijzingen naar een rol voor kernenergie werden er uit gehaald. Vervolgens werd een motie aangenomen waarin uitgesproken wordt dat we geen principieel tegenstander zijn van kernenergie (we zijn in D66 nooit ergens principieel tegen) maar dat als de afweging moet worden door onze kamerfractie bij een aanvraag voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland, we er dan op toezien dat eerst de duurzaamheid getest wordt en dat de eisen aan de centrale zo zijn dat alle kosten verdisconteerd worden in de stroomprijs. Bovendien zullen vragen over veiligheid en duurzaamheid zo zwaar wegen dat het niet meer aantrekkelijk zal zijn zo’n centrale te bouwen.