De Marokkanen hebben het gedaan.

De Algemene Beschouwingen werden weer eens gekaapt door Wilders. Gouda was nu het aangrijpingspunt om het leger terug te roepen uit Afganistan. Op zich zou ik daar niet op tegen zijn, maar om ze dan in te zetten tegen een groepje Marokkaanse kinderen die nog niet eens droog zijn achter de oren lijkt me op zijn minst een vorm van overreactie. Waarom roepen dan toch al die partijen om ‘harde actie’. Als bange konnijnen starten ze in het witte licht van Wilders’ retoriek. Onmachtig om er iets zinnigs tegenin te brengen, ander dan verontwaardiging en in iets andere bewoordingen dat er natuurlijk keihard moet worden ingegrepen’. Wat ze daar dan mee bedoelen, horen we niet. Misschien is het wel hetzelfde als Wilders wil.

Ik ben een D66-er en ik was blij met het optreden van Pechtold, die ook het lef had Balkenende te complimenteren met zijn weerwoord tegen Wilders. Maar tegelijkertijd moet ik toch vaststellen dat niemand een echt alternatief heeft. Guusje heeft vandaag de Marokkaanse gemeenschap opgeroepen er zelf iets aan te doen. Afgelopen zondag zag ik bij Buitenhof Salima Belhaj, fractievoorzitter van D66 Rotterdam, zelf Marokkaanse van oorsprong Marcouch uitleggen dat de Marokkaanse gemeenschap helemaal geen gemeenschap is die je dus ook niet zo kunt aanspreken zoals Guusje doet. Het zijn individuen die gewoon kansloos zijn in de Nederlandse samenleving, hoewel heel veel van de jochies het wel goed doen.

Wat moet er dan wel gebeuren. Overlast bestrijd je niet door het leger er op af te sturen, camera’s te plaatsen of een straatverbod uit te vaardigen (Nijmegen). Je moet met die jongens en hun ouders aan de slag. Je moet met ze praten, ze betrekken, hen een perspectief bieden. Een perspectief bieden tegen de populisten die proberen een beeld te schetsen dat Nederland onder de voet gelopen wordt door die jongeren. De roep om strenger optreden zal niets opleveren, maar de betrokken jongeren en hun ouders alleen maar sterken in hun opvatting dat ze niet gewenst. En onder druk wordt alles vloeibaar. Dat leger van Wilders heeft dan hetzelfde effect als de oproep van Guusje aan de Marokkaanse gemeenschap. Het signaal is, wij zien jullie niet zitten. Dat leidt m.i. zeker niet tot verbetering van de situatie.