Betutteling …

De beurzen dalen, de overheid koopt banken op en Wouter Bos wordt politicus van het jaar. Alle aandacht naar de kredietcrisis en ondertussen gaat het kabinet door met betuttelen en inperken van de persoonlijke vrijheid. Roken mag niet meer in de openbare ruimte, ook niet als een kroeg en zijn bezoekers er voor zouden kiezen om in de rook hun pilsje te drinken. Minister Klink beslist dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPB in mooi jargon) per 1 januari kan worden ingevoerd en dat we ons moeten melden als we niet willen dat onze gegeven (eventueel) op straat liggen. We mogen geen paddo’s meer kopen want vorig jaar was een Franse toerist er zo van in de war dat hij van een brug sprong. Koffieshops binnen een straal van 250 meter van een school moeten gesloten worden en eigenlijk willen CDA en Christen Unie alle koffieshops verbieden. Dat we in Nederland het laagste aantal druggebruikers ter wereld hebben en het sinds de jaren zestig opgebouwde drugsbeleid kunnen bij de prullenbak. Ondertussen sleutelt minister Rouwvoet verder aan de wetgeving waarbij allerlei persoonlijke gegevens in het Elektronisch Kind Dossier worden vastgelegd, want daarmee kunnen we kindermishandeling voorkomen, is de gedachte. 

Dit soort betutteling die de eigen verantwoordelijkheid van mensen ernstig aantast stuit me steeds meer tegen de borst. Het lijkt er op dat de christelijke lobby de kans waarneemt nu alle ogen op de economie gericht zijn en de PvdA de andere kant op kijkt. Ik heb bezwaar gemaakt tegen mij EPB op internet hoewel ik best het voordeel zie dat een arts zo kan zien wat mijn medische geschiedenis is. Ik wil gewoon zelf kunnen blijven beslissen wanneer ik wel en wanneer ik iets niet wil. De overheid heeft daar geen taak. En ik vind het al helemaal vreselijk dat al deze maatregelen suggereren dat problemen voorkomen kunnen worden. Wat je ook doet, er zullen altijd ongelukken gebeuren. Sluit je alle koffieshops betekent dat helemaal niet dat er niemand meer een stikkie rookt. Een volledig ingevuld EKD voorkomt mishandeling van kinderen niet en die paddo’s vinden we overal langs de weg. 

Ophouden moeten ze met deze betutteling en we moeten uitgaan van de eigen kracht van mensen en de overheid mag niet suggereren dat ze alle problemen kunnen voorkomen. Problemen horen bij het leven.

Twee vrouwen

Op de voorpagina van de NRC stond vandaag een foto van de twintig leiders van de G20. Twee vrouwen tussen 18 mannen. Veel te weinig natuurlijk maar nog steeds niet vreemd. ook maar één zwarte deelnemer. Wat me ook opvalt is dat Angela Merkel niet op de voorste rij staat. Naast George W Bush staat Lula, president van Brazilië en aan de andere kant van Bush W staat de Chinese president Hu Jintao en daarnaast de Saoedische koning Abdullah. De foto die ik op internet vond bevat maar een vrouw? Mevrouw Kirchner is verdwenen. 

Toch een mooie illustratie van de omwenteling die er aan de gang is. Niet alleen kon Obama mede door de kredietcrisis gekozen worden. Nu ziet de wereld ook dat het niet de oude machten (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de VS) zijn die bepalen wat er in de wereld gebeurd. De opkomende economieën moeten er bij betrokken worden. Alleen kunnen ze het niet meer. Een mooi beeld, maar het blijft opvallend dat er maar twee vrouwen aan het hoofd van een land staand (Kirchner van Argentinë en Merkel van Duitsland). Vorige week zag ik Nelie Kroes bij de Wereld draait door. Zij is misschien wel de machtigste euro commissaris. Mathijs van Nieuwkerk vroeg haar of zij namen kende van vrouwen om te benoemen in de top van de door de overheid overgenomen of gesteunde banken. Genoeg zei ze, ik heb een waslijst en toch kiest Wouter Bos geen vrouwelijke commissarissen. Zolang mannen het op die plekken voor het zeggen hebben, ‘vergeten’ ze toch steeds weer naar het lijstje met namen van vrouwen te kijken. Wie wordt de eerste Nederlandse premier die die vrouwen wel kent. En dat Ella Vogelaar naar huis is gestuurd, is geen bewijs dat de kwaliteiten niet heeft.

Verkiezingen

Nederland en de wereld zinderen deze dagen van de verkiezingskoorts. Elk nieuwsbulletin bevat wel een bericht over Sarha, Barack of Michael Weinig over Joe overigens. De impact van de verkiezing van een Amerikaanse president is enorm. Gisteren hoorde ik nog maar een keer dat het gaat om de vraag wie de machtigste man van de wereld wordt. Dat is nog steeds zo. Als je kijkt naar het effect van acht jaar George W op de wereldpolitiek, dan onderstreept dat de stelling dat de president van de VS de machtigste man (vrouw in de toekomst) van de wereld is en een enorme impact heeft. Wordt het Barak a.s. dinsdag dan ben ik er van overtuigd dat hij een enorme invloed kan hebben op de toekomst. Kan, zeg ik omdat nog maar moet blijken of Barak in staat zal zijn de conservatieve krachten te beteugelen en zelf niet gevangen te raken in de slangenkuil van de Amerikaanse politiek. 

Barack heeft het voor elkaar gekregen om meer kiezers zich te laten registreren dan ooit. Hij heeft een superieure campagne organisatie opgezet en zo een enorme groep mensen geactiveerd. Mensen die zijn campagneslogan ‘change’ omarmen. En verandering moet er ook komen. Niet alleen voor de Amerikanen zelf maar ook voor de rest van de wereld. Iemand die een duidelijke visie heeft voor de toekomst die niet alleen gericht is op eigen belang. Ik zag gisteren Joe Mc Cain smalend een tekst van Obama herhalen die hij vooral ook gebruikte om te dreigen: ‘He wants to spread the wealth around’. Hij wil de welvaart verdelen. Een uitspraak die wij heel gewoon vinden, sterker nog, vanzelfsprekend. In de VS staat het gelijk aan socialisme of communisme. Die stijl van verdachtmaking zie je bij Mc. Cain maar hoor ik niet bij Obama. Dat is het verschil in toon dat hoop biedt. Een president van de VS die jong, energiek en toekomst gericht is. Die oog heeft voor de enorme noden van miljoenen Amerikanen en daar wat aan wil doen, en niet uit is op het verdedigen van de belangen van die bedrijven die de campagne steunden, zoals Bush en Cheney deden. Barack Obama heeft zijn half miljard voor zijn campagne bij elkaar gesprokkeld met giften van 50 dollar van gewone mensen. Als hij die belangen gaat verdedigen de komende vier jaar, dan is dat misschien wel de grootste verandering die we zullen zien.

D66 en kernenergie

Zwolle was het toneel van het najaarscongres van D66. Behalve dat er veel over Obama werd gesproken, was het thema van dit congres ‘Duurzaamheid/’. De fringemeetings (waarom niet gewoon discussiebijeenkomsten of zo?) gingen over diverse aspecten van dit grote thema. ’s Middags moest gestemd worden over een resolutie waarin de focus van het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren werd vastgelegd. 

De resolutie was met grote zorg opgesteld door onder andere het Kenniscentrum, in overleg met fractie en partijbestuur. Dan mag je aannemen dat alle elementen goed zijn gewogen en dat er ook een inschatting is van het risico van oppositie tegen onderdelen daarvan. Ik had echter gaande de discussie sterk de indruk dat de weerstand tegen kernenergie was onderschat. 

Hoewel de hele resolutie er niet over ging, maar alleen in een aantal randvoorwaarden uitsprak dan als de nood echt aan de man zou komen, dat dan, onder strikte voorwaarden, kernenergie niet uitgesloten is. 

Ik moet zeggen dat ik vind dat je geen enkele optie moet uitsluiten, als na zorgvuldige afweging mocht blijken dat bijvoorbeeld kernenergie bij kan dragen aan het oplossen of verminderen van een ramp. Maar de toespraak van Jan Terlouw was voor mij zo duidelijk dat ik gesterkt werd in mijn overtuiging dat kernenergie geen bijdrage kan leveren, aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De kernenergie die we nu wereldwijd opwekken kan de komende 25 jaar niet worden uitgebreid. De bouwcapaciteit in de hele wereld is nauwelijks voldoende om de bestaande capaciteit, die voor een flink deel aan vervanging toe is, op peil te houden. Dus ook als zou je besluiten tot het bouwen van een centrale, dan zal het de co2 uitstoot niet verminderen. 

Een ander nadeel van inzetten van kernenergie is dat de kosten zo hoog zijn dat de energie de geproduceerd wordt veel te duur is, mits alle kosten ook voor opslag van afval, beveiliging, opruimen van de centrale na stilleggen. De investeringen zijn zo hoog dat het onherroepelijk ten koste gaat van investering in echt duurzame energie bronnen. 

De zon stuurt elke 40 minuten zoveel energie naar de aarde als we met zijn allen een heel jaar nodig hebben. Energie is er daarom genoeg. Het is alleen de kunst om het om te zetten in bruikbare energie. Daarvoor moet ook Nederland samenwerken met landen en regio’s waar zonlicht in grote mate, voortdurend beschikbaar is. We moeten onze industrie stimuleren om te investeren en de innovatiekracht te ontwikkelen om voorop te lopen in deze mondiale megaindustrie. Het kabinet kiest daar niet voor (Denemarken, Duitsland, Frankrijk overigens wel) maar focust op de ontwikkeling van Nederland als carrousel voor gasdistributie in Europa. 

De resolutie werd geamendeerd en alle verwijzingen naar een rol voor kernenergie werden er uit gehaald. Vervolgens werd een motie aangenomen waarin uitgesproken wordt dat we geen principieel tegenstander zijn van kernenergie (we zijn in D66 nooit ergens principieel tegen) maar dat als de afweging moet worden door onze kamerfractie bij een aanvraag voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland, we er dan op toezien dat eerst de duurzaamheid getest wordt en dat de eisen aan de centrale zo zijn dat alle kosten verdisconteerd worden in de stroomprijs. Bovendien zullen vragen over veiligheid en duurzaamheid zo zwaar wegen dat het niet meer aantrekkelijk zal zijn zo’n centrale te bouwen.

De Marokkanen hebben het gedaan.

De Algemene Beschouwingen werden weer eens gekaapt door Wilders. Gouda was nu het aangrijpingspunt om het leger terug te roepen uit Afganistan. Op zich zou ik daar niet op tegen zijn, maar om ze dan in te zetten tegen een groepje Marokkaanse kinderen die nog niet eens droog zijn achter de oren lijkt me op zijn minst een vorm van overreactie. Waarom roepen dan toch al die partijen om ‘harde actie’. Als bange konnijnen starten ze in het witte licht van Wilders’ retoriek. Onmachtig om er iets zinnigs tegenin te brengen, ander dan verontwaardiging en in iets andere bewoordingen dat er natuurlijk keihard moet worden ingegrepen’. Wat ze daar dan mee bedoelen, horen we niet. Misschien is het wel hetzelfde als Wilders wil.

Ik ben een D66-er en ik was blij met het optreden van Pechtold, die ook het lef had Balkenende te complimenteren met zijn weerwoord tegen Wilders. Maar tegelijkertijd moet ik toch vaststellen dat niemand een echt alternatief heeft. Guusje heeft vandaag de Marokkaanse gemeenschap opgeroepen er zelf iets aan te doen. Afgelopen zondag zag ik bij Buitenhof Salima Belhaj, fractievoorzitter van D66 Rotterdam, zelf Marokkaanse van oorsprong Marcouch uitleggen dat de Marokkaanse gemeenschap helemaal geen gemeenschap is die je dus ook niet zo kunt aanspreken zoals Guusje doet. Het zijn individuen die gewoon kansloos zijn in de Nederlandse samenleving, hoewel heel veel van de jochies het wel goed doen.

Wat moet er dan wel gebeuren. Overlast bestrijd je niet door het leger er op af te sturen, camera’s te plaatsen of een straatverbod uit te vaardigen (Nijmegen). Je moet met die jongens en hun ouders aan de slag. Je moet met ze praten, ze betrekken, hen een perspectief bieden. Een perspectief bieden tegen de populisten die proberen een beeld te schetsen dat Nederland onder de voet gelopen wordt door die jongeren. De roep om strenger optreden zal niets opleveren, maar de betrokken jongeren en hun ouders alleen maar sterken in hun opvatting dat ze niet gewenst. En onder druk wordt alles vloeibaar. Dat leger van Wilders heeft dan hetzelfde effect als de oproep van Guusje aan de Marokkaanse gemeenschap. Het signaal is, wij zien jullie niet zitten. Dat leidt m.i. zeker niet tot verbetering van de situatie.