De koningin en Geert Wilders

“De geschiedenis heeft ons geleerd dat tolerantie een basis biedt om spanningen te boven te komen en conflicten te overwinnen. Díe kostbare verworvenheid maakt deel uit van ons culturele erfgoed en blijft een bron van kracht”, zei Beatrix. Maar dat erfgoed staat onder druk, zo stelde de koningin vast: “Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan.” (Kersttoespraak Koningin Beatrix, 2007)

Ik stel me voor hoe Geert voor de buis zit en hoopt op een toespraak van de koningin die de Nederlandse waarden onderstrepen en focust op de Nederlandse identiteit. De koningin, ons koningshuis moet voor Wilders toch een van de symbolen, de kenmerken, van de Nederlandse identiteit zijn. Maar het gebeurt niet. Geert trekt wit weg, zijn gezicht witter dan zijn haar. Wat zegt ze daar? Tegenstellingen verscherpen? Hij? Hij biedt toch oplossingen. Burka’s verbieden, de koran verbieden, geen moskee er meer bij en alle moslims aan de spruiten en de boerenkool. Maar tegelijkertijd ziet Geert een nieuwe kans om de publiciteit te halen. De koningin moet uit de regering (‘als een haas’) en ze mag in het vervolg alleen nog maar lintjes doorknippen. Wel een brief natuurlijk aan Balkenende, en tegelijkertijd ook maar aan alle media gemaild, en de eerste score voor 2008 is binnen. Er komt een debat. Weer een debat over een incident dat Wilders zelf veroorzaakt. 

Ieder die de woorden van de koningin hoort zal moeten toegeven dat het een toon is die past bij wat we al jaren van haar horen. Respect, tolerantie, geen verkettering en op zoek naar de beste manier om verschillende belangen met elkaar te verzoenen. Het past perfect bij de kerstgedachte. Dat Geert Wilders zich aangevallen voelt is een typisch geval van ‘wie de schoen past …’  En dat is meteen het mooie aan deze actie van Wilders. Eigenlijk geeft hij hiermee toe dat hij provoceert, tegenstellingen aanscherpt, niet uit is op verzoening. Ik vraag me af hoe lang het duurt voor zijn achterban genoeg van hem heeft. Nu valt hij de koningin aan, iemand die, naar ik vermoed, in zijn achterban met respect bekeken wordt.