Klaar voor de klim

Het is grappig om dezer dagen de berichten over D66 te lezen in de verschillende kranten. NRC had vrijdag, voor het congres van afgelopen zaterdag in Rotterdam, een redelijk positief verhaal, waarin vooral de behoefte aan een vrijzinnig liberaal geluid naar voren kwam. De toon is redelijk positief en naar mijn smaak ook beschouwend. Vanavond kreeg ik een voorbeschouwing in de Volkskrant onder ogen. Wat een zuur geluid weet men daar weer te produceren. Elke zin die door een van de prominente D66 wordt uitgesproken wordt zo in het stuk gezet dat er meteen iets doorklinkt van moedeloosheid, achterhoede gevecht of pessimisme. Of op zijn minst misplaatst optimisme. 

Ik was zaterdag in Rotterdam en heb weinig gemerkt van een bedrukte of negatieve sfeer. Kritische discussies waren er wel en vooral een partij die bezig is de koers die in het verkiezingsprogramma is vastgelegd verder uit te bouwen. Een inspirerend verhaal van Pechtold en ook de nieuwe voorzitter Ingrid van Engelshoven trof, wat mij betreft, de juiste toon. We moeten de komende jaren veel energie steken in het opleiden van nieuw kader en het winnen van leden. Een permanente campagne overal in het land om te laten zien dat D66 de enig partij is die echt vrijzinnig is, sociaal en liberaal en de beste ideeën heeft voor de toekomst. 

Voorlopig is er een conservatief christelijk kabinet dat met een beetje geluk de bodem rijp maakt voor een flinke groei van de echte progressieve krachten in Nederland.