Tuinbijeenkomsten

Vanmiddag was ik op een tuinbijeenkomst in Boxtel. Op initiatief van de campagneleiding werden de afgelopen week leden gemotiveerd hun tuin beschikbaar te stellen voor een ‘meet en greet’ met kandidaten voor de Tweede Kamer. Zo’n 25 leden en zes kandidaat kamerleden wisselden van 3 tot 5 uur van gedachten over het verkiezingsprogramma en de kansen van onze partij bij de komende krachtmeting met de andere partijen. 

Ik had geen flauw idee wat ik zou kunnen verwachten. Maar al gauw gingen de gesprekken over onderwijs. Waar het geld naar toe moet, of het wel zo nodig is dat de  mavo terugkomt, over de kwaliteit van de schoolgebouwen en waarom de salarissen van leerkrachten verhoogd zouden moeten worden. Ik voelde me als kandidaat kamerlid uitgedaagd, op basis van het concept verkiezingsprogramma de typisch D66 invulling van de investeringen in onderwijs te motiveren. Wat mij betreft is het bijvoorbeeld niet zo vanzelfsprekend dat de mavo terug moet komen. Wat wel moet is dat het vmbo een impuls krijgt en de mogelijkheden krijgt om het onderwijs op een hoger niveau te brengen met uitstekende faciliteiten. Voor die leerlingen die vooral een theoretische opleiding willen moet dan de theoretische leerweg versterkt worden. Dan is het etiket mavo helemaal niet zo belangrijk. 

Geef scholen vooral de ruimte om zelf invulling te geven aan hoogwaardig vmbo, dat leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbvo (ROC) of via havo/vwo naar het hbo of de universiteit. Waar het mbo steeds beter aansluit bij de arbeidsmarkt, moet ook het vmbo een band met het bedrijfsleven ontwikkelen. 

Natuurlijk ging het ook over de kansen bij de verkiezingen. Met twee zetels  in de peiling hebben we echt een probleem als dat ook de verkiezingsuitslag zou zijn. Onze geloofwaardigheid als volwassen partij staat dan op het spel, en ook de motivatie bij het kader zou dan wel eens een flinke knauw kunnen krijgen. Daarom moeten we nu met z’n allen aan de slag om de 6 zetels te behouden en van daaruit het eigen vrijzinnige D66 geluid compromisloos laten horen. Gedegen nadenken over de problemen en compromisloos kiezen voor de beste oplossing. De ogen niet sluiten voor de aantasting van de privacy en de individuele vrijheid door wetgeving die zogenaamd de veiligheid bevordert. 

Nederland heeft een partij nodig die het belang van een open, multiculturele samenleving blijft verdedigen. Een partij die kiest voor investeringen in cultuur. Die bij de investeringen in onderwijs er voor zorgt dat het terecht komt bij het verbeteren van schoolgebouwen en de onderwijsvoorzieningen. D66 is de partij die vecht tegen de bekrompen burgerman moraal van het sluiten van de ramen en de deuren voor buitenstaanders, omdat dan de problemen zich vanzelf oplossen. 

 

De bijeenkomst in Boxtel was prettig, ontspannen en een heel goede manier om de basis van de partij te versterken. Of de twee niet-leden overtuigd zijn van het belang van D66 weet ik niet, maar ze bleven wel tot het eind. Een goed teken zullen we maar zeggen.