Veiligheid

Er is een groot verschil tussen de beleefde veiligheid en de werkelijkheid. De criminaliteit daalt al jaren. Minder moorden en minder berovingen en inbraken. Toch is de beleving van veel mensen anders. Ze voelen zich onveilig op straat en soms in hun eigen huis. Mensen zeggen angst te hebben om te gaan vliegen omdat ze bang zijn voor een terroristische aanslag. Voor politici ligt hier een dilemma. Moeten de regels nog verder worden aangescherpt? Moeten er nog meer camera’s komen? Hogere straffen misschien of minimumstraffen, zoals de rechtse partijen bepleiten. Voor mij moet het niet.

Ten eerste moeten we de bestaande regels maximaal benutten. Aanscherpen van regels perkt niet alleen de individuele vrijheid in maar neemt sluipenderwijs ook het gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij burgers weg.  De overheid is niet overal verantwoordelijk voor. Een trap stort in en parlementsleden en journalisten gaan onmiddellijk op zoek naar iemand of een instantie die verantwoordelijk is. Een schip loost afval in Abidjan. Is de minister verantwoordelijk en moet hij aftreden? Elk incident wordt aangegrepen om koste wat kost iemand aan te kunnen spreken.

Meer regels creëert schijnveiligheid. Kamerleden roepen wel vaak dat de bureaucratie moet worden aangepakt, maar als het een maand lang 35 graden is en mensen in een verzorgingshuis overlijden bestaat de neiging zorginstellingen onmiddellijk te verplichten airco te installeren. De overheid stelt regels, probleem opgelost. Wat mij betreft een schijnoplossing.

Dit soort reflexen hebben een verstikkend effect op de samenleving. Veiligheid is een groot goed, maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En we doen het helemaal niet zo slecht, getuige alle buurtbarbeques en wijkfeestjes afgelopen zomer. Wat mij betreft moeten we minder naar de overheid kijken als er in onze buurt eens iets fout gaat. Neem zelf maatregelen en roep niet dat het een schande is dat je daar zelf voor moet zorgen.

Parlementsleden moeten eens ophouden op ieder incident te reageren met een spoeddebat in de kamer en met het stellen van nieuwe regels. Zeker als het gaat om de vermeende terrorisme dreiging zullen we er niets mee bereiken. Gedreven terroristen zijn slim genoeg om te doen wat ze per se willen. Daar helpen onze regeltjes echt niet tegen.

Dus prima dat we in ons programma hebben staan dat de identificatieplicht moet worden afgeschaft. Het levert niets op behalve ergernis en een mogelijkheid voor de politie om het quotum aan bekeuringen te halen. De overheid kan de veiligheid van burgers niet voor 100% garanderen. Dat is een boodschap die D66 vaker moet laten horen. Helaas zijn er politici van links en rechts die om politiek gewin het niet kunnen laten die suggestie wel te wekken.

Reactie