Tuinbijeenkomsten

Vanmiddag was ik op een tuinbijeenkomst in Boxtel. Op initiatief van de campagneleiding werden de afgelopen week leden gemotiveerd hun tuin beschikbaar te stellen voor een ‘meet en greet’ met kandidaten voor de Tweede Kamer. Zo’n 25 leden en zes kandidaat kamerleden wisselden van 3 tot 5 uur van gedachten over het verkiezingsprogramma en de kansen van onze partij bij de komende krachtmeting met de andere partijen. 

Ik had geen flauw idee wat ik zou kunnen verwachten. Maar al gauw gingen de gesprekken over onderwijs. Waar het geld naar toe moet, of het wel zo nodig is dat de  mavo terugkomt, over de kwaliteit van de schoolgebouwen en waarom de salarissen van leerkrachten verhoogd zouden moeten worden. Ik voelde me als kandidaat kamerlid uitgedaagd, op basis van het concept verkiezingsprogramma de typisch D66 invulling van de investeringen in onderwijs te motiveren. Wat mij betreft is het bijvoorbeeld niet zo vanzelfsprekend dat de mavo terug moet komen. Wat wel moet is dat het vmbo een impuls krijgt en de mogelijkheden krijgt om het onderwijs op een hoger niveau te brengen met uitstekende faciliteiten. Voor die leerlingen die vooral een theoretische opleiding willen moet dan de theoretische leerweg versterkt worden. Dan is het etiket mavo helemaal niet zo belangrijk. 

Geef scholen vooral de ruimte om zelf invulling te geven aan hoogwaardig vmbo, dat leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbvo (ROC) of via havo/vwo naar het hbo of de universiteit. Waar het mbo steeds beter aansluit bij de arbeidsmarkt, moet ook het vmbo een band met het bedrijfsleven ontwikkelen. 

Natuurlijk ging het ook over de kansen bij de verkiezingen. Met twee zetels  in de peiling hebben we echt een probleem als dat ook de verkiezingsuitslag zou zijn. Onze geloofwaardigheid als volwassen partij staat dan op het spel, en ook de motivatie bij het kader zou dan wel eens een flinke knauw kunnen krijgen. Daarom moeten we nu met z’n allen aan de slag om de 6 zetels te behouden en van daaruit het eigen vrijzinnige D66 geluid compromisloos laten horen. Gedegen nadenken over de problemen en compromisloos kiezen voor de beste oplossing. De ogen niet sluiten voor de aantasting van de privacy en de individuele vrijheid door wetgeving die zogenaamd de veiligheid bevordert. 

Nederland heeft een partij nodig die het belang van een open, multiculturele samenleving blijft verdedigen. Een partij die kiest voor investeringen in cultuur. Die bij de investeringen in onderwijs er voor zorgt dat het terecht komt bij het verbeteren van schoolgebouwen en de onderwijsvoorzieningen. D66 is de partij die vecht tegen de bekrompen burgerman moraal van het sluiten van de ramen en de deuren voor buitenstaanders, omdat dan de problemen zich vanzelf oplossen. 

 

De bijeenkomst in Boxtel was prettig, ontspannen en een heel goede manier om de basis van de partij te versterken. Of de twee niet-leden overtuigd zijn van het belang van D66 weet ik niet, maar ze bleven wel tot het eind. Een goed teken zullen we maar zeggen.

Veiligheid

Er is een groot verschil tussen de beleefde veiligheid en de werkelijkheid. De criminaliteit daalt al jaren. Minder moorden en minder berovingen en inbraken. Toch is de beleving van veel mensen anders. Ze voelen zich onveilig op straat en soms in hun eigen huis. Mensen zeggen angst te hebben om te gaan vliegen omdat ze bang zijn voor een terroristische aanslag. Voor politici ligt hier een dilemma. Moeten de regels nog verder worden aangescherpt? Moeten er nog meer camera’s komen? Hogere straffen misschien of minimumstraffen, zoals de rechtse partijen bepleiten. Voor mij moet het niet.

Ten eerste moeten we de bestaande regels maximaal benutten. Aanscherpen van regels perkt niet alleen de individuele vrijheid in maar neemt sluipenderwijs ook het gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij burgers weg.  De overheid is niet overal verantwoordelijk voor. Een trap stort in en parlementsleden en journalisten gaan onmiddellijk op zoek naar iemand of een instantie die verantwoordelijk is. Een schip loost afval in Abidjan. Is de minister verantwoordelijk en moet hij aftreden? Elk incident wordt aangegrepen om koste wat kost iemand aan te kunnen spreken.

Meer regels creëert schijnveiligheid. Kamerleden roepen wel vaak dat de bureaucratie moet worden aangepakt, maar als het een maand lang 35 graden is en mensen in een verzorgingshuis overlijden bestaat de neiging zorginstellingen onmiddellijk te verplichten airco te installeren. De overheid stelt regels, probleem opgelost. Wat mij betreft een schijnoplossing.

Dit soort reflexen hebben een verstikkend effect op de samenleving. Veiligheid is een groot goed, maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En we doen het helemaal niet zo slecht, getuige alle buurtbarbeques en wijkfeestjes afgelopen zomer. Wat mij betreft moeten we minder naar de overheid kijken als er in onze buurt eens iets fout gaat. Neem zelf maatregelen en roep niet dat het een schande is dat je daar zelf voor moet zorgen.

Parlementsleden moeten eens ophouden op ieder incident te reageren met een spoeddebat in de kamer en met het stellen van nieuwe regels. Zeker als het gaat om de vermeende terrorisme dreiging zullen we er niets mee bereiken. Gedreven terroristen zijn slim genoeg om te doen wat ze per se willen. Daar helpen onze regeltjes echt niet tegen.

Dus prima dat we in ons programma hebben staan dat de identificatieplicht moet worden afgeschaft. Het levert niets op behalve ergernis en een mogelijkheid voor de politie om het quotum aan bekeuringen te halen. De overheid kan de veiligheid van burgers niet voor 100% garanderen. Dat is een boodschap die D66 vaker moet laten horen. Helaas zijn er politici van links en rechts die om politiek gewin het niet kunnen laten die suggestie wel te wekken.

Reactie

Zet mij op één.

De interne verkiezingen zijn begonnen. Alle leden hebben het stemformulier ontvangen en nu strijden we om het behoud van de plaats op de lijst of voeren zelfs campagne om hoger op de lijst te komen. Dus buitelen de mailtjes over elkaar heen, waarin ik opgeroepen word om een kandidaat hoog op mijn lijstje te zetten. 

Ik ben er trots op dat de commissie mij op twintig heeft gezet en mij dus wel als kamerlid ziet. Ik zal me er voor inzetten dat we bij de komende verkiezingen een optimaal resultaat halen en wat mij betreft is dat minimaal die 6 zetels die we nu hebben. Dat moet mogelijk zijn met een heldere koers en een duidelijk D66 geluid. Het geluid dat ooit ruim 15% van de kiezers aansprak. En wat mij betreft is dat een helder vrijzinnig geluid. D66 is vrijzinnig, komt op voor de vrijheid van het individu, bestrijdt betutteling en wil juist het beste uit mensen halen. Heel belangrijk om ons te onderscheiden van de andere partijen is het belang benadrukken van een open, internationaal georiënteerde samenleving. Weg met de angst voor het buitenland. Laten we de kansen grijpen die de wereld ons biedt. Daarnaast moeten we consequent blijven pleiten voor bescherming van de privacy. Al die controles, het vastleggen van persoonlijke gegevens, identificatieplicht, steeds meer camera’s. Ze leiden tot schijnveiligheid en tot aantasting van onze persoonlijke vrijheid. 

Nu ik dit zo opschrijf begint het weer te kriebelen. Dit verhaal vertellen en er iets aan doen in de kamer. Dat is wat ik wil. Dus moet u toch maar op mij stemmen.  Zet mij op één.

Ons verkiezingsprogramma 2006-2010

Ons nieuwe verkiezingsprogramma, Het gaat om mensen is uit, en ik vind het een mooi programma. Toen ik het eerst op de site zag staan en het probeerde te downloaden, bleek het 98 pagina’s te zijn. Donderdag in Zwolle stelde een van de schrijvers dat het in druk minder was geworden. 78 pagina’s. Nog een dik programma, dat moet gezegd. Maar het is ruim opgezet en de alinea’s beginnen allemaal met een duidelijke kop. Als je die alleen doorneemt, krijg je al een goed beeld waar het over gaat.

De sfeer die het stuk ademt staat bol van de vrijzinnigheid, en een verademing zijn de wegwijzers voor de fractie. Niet alles kan van te voren vastgelegd worden, en zeker bij ons past het niet nu al harde standpunten in te nemen. Als de omstandigheden veranderen, dan moet ook de oplossing veranderen. Vijf richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie.

Dit zijn ze:

  • Vertrouw op de kracht van mensen
  • Denk en handel internationaal
  • Beloon prestaties en deel welvaart
  • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  • Koester de grondrechten en deel waarden.

Daarmee bepalen we m.i. onze positie. Mij spreekt aan dat de eigen kracht van mensen moet worden benut. Niet de betutteling van het CDA, het wilde westen van de VVD en zeker niet de slachtoffer mentaliteit van PvdA en SP. Wat me heel erg bevalt is het internationaal handelen en denken. Nederland moet zijn angst voor het nieuwe en het andere afgooien. De grootste bloei in de Nederlandse geschiedenis kenden we in de Gouden Eeuw. Een internationaler land was er niet te vinden. Weg met de angst voor de wereld maar zoek naar manieren om die wereld tot ons speelveld te maken. Er is geen enkele reden daar bang voor te zijn.

Ons verkiezingsprogramma is optimistisch en maakt keuzes waar het nodig is. Hiermee markeren we onze positie in het politieke spectrum. Nu gaat het er om dit programma te vertalen naar hapklare brokken voor de potentiële D66 kiezer. Die zijn er. In Zwolle zie Alexander Pechtold terecht dat heel veel mensen maar een reden nodig hebben om weer op D66 te stemmen en dat ze op die reden zitten te wachten. Wij moeten ze die reden geven.

De vrijzinnige onafhankelijke manier van denken en politiek bedrijven moeten we krachtig uitdragen en tot aan de verkiezingen in de kamer heel sterk profileren. Maar daarnaast zullen we het allemaal, met Alexander voorop, uit moeten dragen. We moeten laten zien dat D66 nodig is in de Nederlandse politiek om steeds weer te blijven hameren op bestuurlijke vernieuwing, transparantie van de democratie, tegen xenofobie en betutteling. Dan kan er op 22 november nog een mooie uitslag komen voor ons.

Een procent begroting voor cultuur

Gisteren verscheen het concept verkiezingsprogramma. Maar liefst 98 pagina’s dik (als pdf te downloaden) van de D66 site. Daar schrok ik wel even van na het flinterdunne krantje van de VVD en de wat forsere krant van de PvdA. Ik heb het nog niet helemaal gelezen maar een ding viel me meteen op toen ik de hoofdlijnen zag. Een procent van de begroting moet naar cultuur. Dat doet mij goed. In mijn sollicitatiebrief had ik cultuur als een belangrijk thema voor het verkiezingsprogramma genoemd.

cultuur is smeerolie voor de samenleving, schreven we in het verkiezingsprogramma van D66 Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het concept voor de verkiezingen van van november lees onder het hoofdstuk Mensen en hun kunst dat kunst en cultuur het DNA van de samenleving zijn. Ook een mooie formulereing. Kunst en cultuur zijn bij uitstek instrumenten om de xenofobie te keren, die zich de laatste jaren van Nederland lijkt meester te maken.

Kunst helpt mensen hun mening te scherpen. Anders te kijken naar de werkelijkheid. Kunst zet aan tot debat en leidt er toe dat we op een andere manier naar mensen kijken. Madonna aan het kruis mag dan voor sommigen provocerend zijn, het leidt tot debat. In weinig landen worden zoveel boeken verkocht als in Nederland. Dagelijks zijn er honderden theatervoorstelling voor allerlei verschillende doelgroepen. Allemaal vormen van kunst die bijdragen aan de mondigheid van mensen.

Kunst en cultuur ontroeren ook. Het Prinsengrachtconcert, een middeleeuws festival rond de Gebroeders van Limburg in Nijmegen, het Living Statues festival in Arnhem. Kunst en cultuur zijn zo de smeer olie van de samenleving. We kunnen er niet genoeg krijgen blijkens de duizenden bezoekers aan festivals en evenementen. Ik vind het belangrijk dat in ons verkiezingsprogramma staat dat we kunst en cultuur prioriteit geven en er geld voor moeten reserveren.

Want het is ook duidelijk dat we dat geld dubbel en dwars terugverdienen, in de vorm van parkeergelden, entreegelden en misschien nog wel veel belangrijker, in de vorm van een open samenleving met mondige mensen die nieuwsgierig zijn en niet bang voor wat anders is.

D66 moet het voortouw nemen en cultuur tot speerpunt maken voor jong en oud en de aanzetten in ons verkiezingsprogramma zijn overtuigend.