Het debat

Ook aan de buis gekluisterd gezeten maandagavond? Ik vond het spannend maar zat met kromme tenen af en toe. Enerzijds om IJzeren Rita die met grote krampachtigheid wil laten zien dat ze doet wat ze zegt. Gewoon de wet uitvoeren en die geldt voor iedereen op dezelfde manier. Einde verhaal. Klinkt heel simpel en helder. Hier sta ik en ik kan niet anders. Aan de andere kant de oppositie, kamerbreed deze keer op Nawijn en Van Asch na, die opkomen voor (ex) collega kamerlid Hirsi Ali.

Maken de kamerleden zich nou zo druk om Hirsi Ali, gaat het om het beschadigen van een kandidaat lijsttrekker of ziet de kamer in meerderheid eindelijk het licht? Ziet de kamer in dat het strikt toepassen van regels leidt tot zeer ongewenste situaties. Overigens niet alleen voor Hirsi Ali maar ook voor Taïda Pasic en vele vele anderen. Mensen die uit angst niet hun werkelijke naam opgeven als ze asiel aanvragen.

Asiel beleid moet m.i. een evenwicht zijn tussen enerzijds duidelijke regels wie wel en wie niet toegelaten kan worden. Maar tegelijkertijd moet er geoordeeld worden met in achtneming van de bijzondere omstandigheden waaronder mensen vluchten en asiel aanvragen. Volgens mij is het niet mogelijk de regels zo te maken dat de IND maar ook de minister niet meer hoeven na te denken. Dat ze louter mechanisch de regels kunnen toepassen.

Als alle partijen die zich nu zo in het debat geweerd hebben, dus ook CDA en VVD dat de volgende keer als ze Verdonk in de kamer tegemoet treden nog steeds zo zien, kan de winst zijn dat we een humaner asielbeleid krijgen. En dat is niet alleen in het belang van de asielzoeker.