Er is nog plaats voor D66

Het is vreemd dat steeds meer D66 leden de vraag of er nog plaats is voor D66 maar blijven stellen en daarmee de negatieve energie in de partij voeden. We hebben helaas te maken met bange leden die denken dat het beter met D66 gaat als we alsnog uit het kabinet stappen of een generaal pardon afdwingen. Het is precies de verkeerde beweging.

Wij zijn een partij van vrijdenkers. De enige partij die als het om werkgelegenheid en arbeidsmarkt niet belemmert wordt door de vakbeweging. Die vrij kan denken over echte oplossingen voor de milieuproblematiek, zonder de druk van de milieubeweging. We zijn niet afhankelijk van de werkgevers bij onze keuze voor inspraak van werknemers en op het gebied van morele vraagstukken zijn we niet vastgeklonken aan de kerken. Wij zijn vrijdenkers.

We moet durven kiezen. Kiezen voor een duidelijke koers die perspectief biedt voor die kiezers die net als wij, zich niet thuis voelen bij Pvda, Groenlinks of VVD. Helaas zijn er in de partij nu te veel mensen die denken dat D66 een brede volkspartij moet zijn en vanuit die gedachte proberen ze links en rechts kiezers aan ons te binden. Dat gaat niet lukken. We moeten dan  te veel de kool en de geit sparen. Juist daarom komen we ongeloofwaardig en onduidelijk over. We moeten er voor kiezen een partij te zijn die zo’n 5 a 10 procent van de kiezers aan zich kan binden. Dat is onze natuurlijke aanhang. Tussen de 5 en de 15 zetels. Daar moeten we voor gaan.

Wat zijn dan onze thema’s?

Milieu. Een politieke koers met echte oplossingen voor milieuproblemen en die dus durft te kiezen voor boren in de Waddenzee en het openhouden van Borsele. Die onder ogen ziet dat we met 16 miljoen mensen in een groot park wonen, dat we moeten koesteren maar ook benutten. Dat we beheren voor recreatie en om ons milieu groen en zuiver te houden. En we kiezen niet voor een milieubeleid dat er koste wat kost op gericht is de natuur van Nederland in de 19e eeuw terug te brengen.

Werk en inkomen. Een beleid dat gericht is op het bieden van kansen aan iedereen. Daar hoort scholing en intensieve begeleiding van de zwaksten bij. Maar daar hoort ook bij een flexibele arbeidsmarkt waar werkgevers gemakkelijk mensen kunnen ontslaan om hun bedrijfsvoering gezond te houden en zich aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Daar hoort ook een open grenspolitiek bij. Instroom van arbeidskrachten uit de EU en van daarbuiten moeten we niet afsluiten. Nederlands is door de eeuwen heen een land van handel en ondernemers geweest. Die houding moet terugkeren.

Onderwijs. Misschien wel het belangrijkste thema voor de komende jaren. Er moet vele miljarden meer naar onderwijs. En dan naar het lesgeven. Het onderwijs zelf en niet naar de beheersstructuur. Weg met alle raden van bestuur, het midden en tussenmanagement. Investeer in kleinere klassen. Selecteer aan de poort van de universiteiten. Stimuleer het vmbo om de beste vaklieden op te leiden die er zijn.

Kiezersparticipatie. Mensen zijn geïnteresseerd in wat er met hun omgeving gebeurt. Kijk maar naar de inspraakavonden als het gaat om het verdwijnen van een zwembad of de vestiging van een asielzoekerscentrum (of het verdwijnen ervan). Mensen willen wel meepraten als wij als politiek daarvoor de middelen maar durven inzetten. Gebruik het internet om mensen hun mening te laten geven. Kies de burgemeester. Hou een referendum over de bouw van de schouwburg. Er zijn vele terreinen waarop de betrokkenheid van mensen vergroot kan worden door nieuwe voorzieningen te scheppen maar vooral door als politieke partij die mensen op te zoeken.

Cultuur. Een land zonder aandacht voor schilderkunst, theater, muziek, literatuur is ten dode opgeschreven. Cultuur is de smeerolie van de samenleving. Ze zorgt er voor dat mensen nadenken. Met elkaar in debat gaan. Nieuw ideeën krijgen. Die hebben we nodig. Daarom moet er de komende jaren meer geld naar cultuur dan we denken. D66 moet zich daar sterk voor maken.

Europa en de wereld. Nederland is bang geworden. We proberen ons op te sluiten in ons kleine landje. We zoeken veiligheid achter de barrières die we voor het boze buitenland opwerpen. We komen er zelf wel uit. Die mentaliteit moet doorbroken worden. We zijn onderdeel van Europa en we moeten daar optimaal van profiteren. We moeten jongeren van buiten halen om onszelf te stimuleren nieuwe wegen in te slaan en tegelijk moeten we onze jongeren motiveren op zoek te gaan naar kennis en ervaring in het buitenland. We moeten veranderen en dat moeten we met Europa en met de wereld. Daar ligt onze toekomst.

Met zo’n programma op hoofdlijnen moeten we de kiezer aanspreken. En dan krijgen we die drie/vierhonderduizend stemmen die we nodig hebben voor een stevige positie in de kamer en waardoor we ons geluid kunnen laten horen tegen de betutteling en het conservatisme van de andere partijen. Wie wil er nou niet bij zo’n partij horen.

Er is wel degelijk toekomst voor D66