Ayaan Hirshi Ali (Megan)

Ayaan Hirshi Ali vertrekt. Nederland is te klein voor haar geworden, hoorde ik vanavond op het nieuws. Hoezo te klein? Mij lijkt dat een belangrijker punt is is dat het voor haar bijna onmogelijk is om in Nederland een normaal leven te leiden. Haar buren klagen dat ze zich onveilig voelen met zoveel politie voor de deur. Ze kan in Nederland nergens heen zonder haar lijfwachten.

De vraag is natuurlijk of ze in de VS wel zonder lijfwachten over straat kan. Mij lijkt van niet. Wat me verder opvalt is dat ze gaat werken voor een conservatieve denktank. Die bovendien nauw gelieerd is met George Bush. Dat is toch een vreemde combinatie. De man die zegt religieus fundamentalisme te willen bestrijden maar tegelijk zijn eigen god in al zijn handelen centraal stelt. Zelfs zo ver wil gaan dat hij scholen verbiedt onderwijs over de evolutietheorie te onderwijzen. Ik zie het verschil niet zo tussen de politieke islam en de politiek van Bush cs. Zij zeggen wel dat het om de vrede, de mensenrechten en de democratie gaat, maar tegelijkertijd weet iedereen dat het om de olie gaat.

De banden met Lybië worden nu zelfs hersteld en Lybië is plotseling een ‘trouwe bondgenoot in de strijd tegen terrorisme’. En de olievelden gingen open. Met deze regering en deze manier van denken gaat Ayaan zich nu verder wijden aan de emancipatie van moslimvrouwen en aan de strijd tegen de politieke islam. ik twijfel niet aan haar goede intenties, maar die keuze voor dit stelletje conservatieve christenen begrijp ik niet, als je hier met overtuiging bij de VVD zat en daarvoor bij de PvdA.

In ieder geval kunnen haar buren nu rustig adem halen en kan de VVD fractie op een nette manier van haar toch wel lastige kamerlid af. Op naar ijzeren Rita dan maar.

Het debat

Ook aan de buis gekluisterd gezeten maandagavond? Ik vond het spannend maar zat met kromme tenen af en toe. Enerzijds om IJzeren Rita die met grote krampachtigheid wil laten zien dat ze doet wat ze zegt. Gewoon de wet uitvoeren en die geldt voor iedereen op dezelfde manier. Einde verhaal. Klinkt heel simpel en helder. Hier sta ik en ik kan niet anders. Aan de andere kant de oppositie, kamerbreed deze keer op Nawijn en Van Asch na, die opkomen voor (ex) collega kamerlid Hirsi Ali.

Maken de kamerleden zich nou zo druk om Hirsi Ali, gaat het om het beschadigen van een kandidaat lijsttrekker of ziet de kamer in meerderheid eindelijk het licht? Ziet de kamer in dat het strikt toepassen van regels leidt tot zeer ongewenste situaties. Overigens niet alleen voor Hirsi Ali maar ook voor Taïda Pasic en vele vele anderen. Mensen die uit angst niet hun werkelijke naam opgeven als ze asiel aanvragen.

Asiel beleid moet m.i. een evenwicht zijn tussen enerzijds duidelijke regels wie wel en wie niet toegelaten kan worden. Maar tegelijkertijd moet er geoordeeld worden met in achtneming van de bijzondere omstandigheden waaronder mensen vluchten en asiel aanvragen. Volgens mij is het niet mogelijk de regels zo te maken dat de IND maar ook de minister niet meer hoeven na te denken. Dat ze louter mechanisch de regels kunnen toepassen.

Als alle partijen die zich nu zo in het debat geweerd hebben, dus ook CDA en VVD dat de volgende keer als ze Verdonk in de kamer tegemoet treden nog steeds zo zien, kan de winst zijn dat we een humaner asielbeleid krijgen. En dat is niet alleen in het belang van de asielzoeker.

Er is nog plaats voor D66

Het is vreemd dat steeds meer D66 leden de vraag of er nog plaats is voor D66 maar blijven stellen en daarmee de negatieve energie in de partij voeden. We hebben helaas te maken met bange leden die denken dat het beter met D66 gaat als we alsnog uit het kabinet stappen of een generaal pardon afdwingen. Het is precies de verkeerde beweging.

Wij zijn een partij van vrijdenkers. De enige partij die als het om werkgelegenheid en arbeidsmarkt niet belemmert wordt door de vakbeweging. Die vrij kan denken over echte oplossingen voor de milieuproblematiek, zonder de druk van de milieubeweging. We zijn niet afhankelijk van de werkgevers bij onze keuze voor inspraak van werknemers en op het gebied van morele vraagstukken zijn we niet vastgeklonken aan de kerken. Wij zijn vrijdenkers.

We moet durven kiezen. Kiezen voor een duidelijke koers die perspectief biedt voor die kiezers die net als wij, zich niet thuis voelen bij Pvda, Groenlinks of VVD. Helaas zijn er in de partij nu te veel mensen die denken dat D66 een brede volkspartij moet zijn en vanuit die gedachte proberen ze links en rechts kiezers aan ons te binden. Dat gaat niet lukken. We moeten dan  te veel de kool en de geit sparen. Juist daarom komen we ongeloofwaardig en onduidelijk over. We moeten er voor kiezen een partij te zijn die zo’n 5 a 10 procent van de kiezers aan zich kan binden. Dat is onze natuurlijke aanhang. Tussen de 5 en de 15 zetels. Daar moeten we voor gaan.

Wat zijn dan onze thema’s?

Milieu. Een politieke koers met echte oplossingen voor milieuproblemen en die dus durft te kiezen voor boren in de Waddenzee en het openhouden van Borsele. Die onder ogen ziet dat we met 16 miljoen mensen in een groot park wonen, dat we moeten koesteren maar ook benutten. Dat we beheren voor recreatie en om ons milieu groen en zuiver te houden. En we kiezen niet voor een milieubeleid dat er koste wat kost op gericht is de natuur van Nederland in de 19e eeuw terug te brengen.

Werk en inkomen. Een beleid dat gericht is op het bieden van kansen aan iedereen. Daar hoort scholing en intensieve begeleiding van de zwaksten bij. Maar daar hoort ook bij een flexibele arbeidsmarkt waar werkgevers gemakkelijk mensen kunnen ontslaan om hun bedrijfsvoering gezond te houden en zich aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Daar hoort ook een open grenspolitiek bij. Instroom van arbeidskrachten uit de EU en van daarbuiten moeten we niet afsluiten. Nederlands is door de eeuwen heen een land van handel en ondernemers geweest. Die houding moet terugkeren.

Onderwijs. Misschien wel het belangrijkste thema voor de komende jaren. Er moet vele miljarden meer naar onderwijs. En dan naar het lesgeven. Het onderwijs zelf en niet naar de beheersstructuur. Weg met alle raden van bestuur, het midden en tussenmanagement. Investeer in kleinere klassen. Selecteer aan de poort van de universiteiten. Stimuleer het vmbo om de beste vaklieden op te leiden die er zijn.

Kiezersparticipatie. Mensen zijn geïnteresseerd in wat er met hun omgeving gebeurt. Kijk maar naar de inspraakavonden als het gaat om het verdwijnen van een zwembad of de vestiging van een asielzoekerscentrum (of het verdwijnen ervan). Mensen willen wel meepraten als wij als politiek daarvoor de middelen maar durven inzetten. Gebruik het internet om mensen hun mening te laten geven. Kies de burgemeester. Hou een referendum over de bouw van de schouwburg. Er zijn vele terreinen waarop de betrokkenheid van mensen vergroot kan worden door nieuwe voorzieningen te scheppen maar vooral door als politieke partij die mensen op te zoeken.

Cultuur. Een land zonder aandacht voor schilderkunst, theater, muziek, literatuur is ten dode opgeschreven. Cultuur is de smeerolie van de samenleving. Ze zorgt er voor dat mensen nadenken. Met elkaar in debat gaan. Nieuw ideeën krijgen. Die hebben we nodig. Daarom moet er de komende jaren meer geld naar cultuur dan we denken. D66 moet zich daar sterk voor maken.

Europa en de wereld. Nederland is bang geworden. We proberen ons op te sluiten in ons kleine landje. We zoeken veiligheid achter de barrières die we voor het boze buitenland opwerpen. We komen er zelf wel uit. Die mentaliteit moet doorbroken worden. We zijn onderdeel van Europa en we moeten daar optimaal van profiteren. We moeten jongeren van buiten halen om onszelf te stimuleren nieuwe wegen in te slaan en tegelijk moeten we onze jongeren motiveren op zoek te gaan naar kennis en ervaring in het buitenland. We moeten veranderen en dat moeten we met Europa en met de wereld. Daar ligt onze toekomst.

Met zo’n programma op hoofdlijnen moeten we de kiezer aanspreken. En dan krijgen we die drie/vierhonderduizend stemmen die we nodig hebben voor een stevige positie in de kamer en waardoor we ons geluid kunnen laten horen tegen de betutteling en het conservatisme van de andere partijen. Wie wil er nou niet bij zo’n partij horen.

Er is wel degelijk toekomst voor D66

Lijsttrekkersverkiezingen

De VVD heeft voor het eerst een echte lijsttrekkersverkiezing. Rita Verdonk is zo klein dat ze van haar campagneleider op een verhoginkje moet staan tijdens de debatten. Ze mag niet tegen Mark Rutte opkijken vinden ze. Om dan goed over te komen, moet ze ook met een lage stem praten en zeggen dat 643 miljoen die ze voor belastingverlaging voor het bedrijfsleven wil uittrekken ‘dubbeltjes en kwartjes’ is.

Willeke Veenendaal (bij die naam moet ik steeds aan de zusjes Veenendaal van Koot en Bie denken) doet niet mee. Bij de peiling aan het eind van het debat zegt de gespreksleider, omdat het ander zo sneu voor haar is, Dat hij achter in de zaal, in het donker, vijf opgestoken handen voor haar ontwaart. Rita en Mark eindigen bijna gelijk.

Bij D66 zijn ze nog lang niet zo ver dat het debat tussen kandidaten los kan barsten. Lousewies en Alexander moeten nog even nadenken voor ze zich kandideren. Lousewies peilde afgelopen zaterdag in Ede op een afdelingsvergadering de stemming. Ik was er bij en ik moet zeggen dat ze prima uit de verf kwam, vooral toen ze werd aangevallen. De zaal zat, zoals zo vaak de laatste weken, vol met afdelingsbonzen die er over denken de naam te veranderen, een persbericht de wereld insturen om alsnog voor een generaal pardon te pleiten of om het onmiddellijke vertrek uit het kabinet te eisen.

Het wordt tijd dat de echte lijsttrekkerskandidaat het voortouw neemt en al die mensen die niet meer willen vraagt te vertrekken en dan aan de slag gaat en de koers uitzet. duidelijk, integer en weloverwogen. Met duidelijke standpunten over milieu, Europa, hoe we omgaan met mensen die buiten de boot dreigen te vallen en het vraagstuk van de integratie. En natuurlijk wat we bedoelen met echte democratie. Lousewies kan dat volgens mij wel maar ook padvinder Alexander kan nu laten zien of hij uit het juiste hout gesneden is. Of moeten we toch Roger van Boxtel of Eddy Schouw begroeten als onze nieuwe partijleider.