Debatcentrum in Mariënburgkapel.

In de raadsvergadering van 19 april zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om in te stemmen met het plan om van de Mariënburgkapel een debatcentrum te maken. De raad moet daarvoor akkoord gaan met een investering in het gebouw om het geschikt te maken voor deze functie. Opnieuw een investering in stenen met een optimistische begroting die zonder twijfel over enkele jaren zal leiden tot een nieuw cultureel zorgenkind voor de gemeente. Het kan ook anders.

Het cultureelkwartier, zoals het deel van de stad rondom Lux liefkozend wordt genoemd, is niet af. Hoewel het Arsenaal nu vrijwel vol is, blijft midden op het plein de prachtige Mariënburgkapel smeken om een zinvolle bestemming. Het afgelopen jaar vond de stichting Nijmegen 2000 hier een onderkomen dat (redelijk) geschikt was voor een kantoorfunctie en kleinschalige tentoonstellingen.

In de schier eindeloze discussie rond het gezondmaking van Lux is het plan opgevat om van de Mariënbrugkapel een debatcentrum te maken. Een aantal organisaties, waaronder de universiteit, zegden medewerking toe en op basis daarvan werd berekend dat Lux hierdoor jaarlijks € 120.000,- aan extra inkomsten zou hebben. De nieuwe stichting Debatcentrum zou dan de horeca en organisatie van Lux moeten inhuren. Verplicht.

Wat levert dit Lux nu echt op? Medewerkers en horeca kunnen worden ingezet voor het debatcentrum, maar dat kost Lux natuurlijk ook het een en ander. Waarschijnlijk moet er extra personeel worden aangetrokken om de diensten die de stichting Debatcentrum vraagt te kunnen leveren. Tegelijkertijd vraagt de directie van Lux zich terecht af, waarom debatten in de kapel gehouden moeten worden terwijl in Lux zalen leeg staan. Een vreemde constructie die niet te volgen is. Waarom extra faciliteiten creëren als de bestaande niet ten volle benut worden. Het is ook vreemd dat een nieuwe stichting wordt opgericht om debatten te organiseren, terwijl die functie hoort bij Lux zoals het ooit bedoeld is. Lux is niet alleen een filmhuis maar moet ook muziek, theater en debat organiseren, de oude taken van O42, die ze bij haar start heeft overgenomen.

Tenslotte is er nog een bezwaar. Als de nieuwe stichting Debatcentrum Mariënburgkapel verplicht wordt diensten van Lux af te nemen, kan de stichting niet kiezen en ze zal het moeten doen met de prijs die Lux vraagt en de kwaliteit die daarbij geleverd wordt. Alle kans dat over niet al te lange tijd de nieuwe Stichting bij de gemeente aanklopt omdat ze de begroting niet rond krijgt. Er kan niet goedkoper in gekocht worden bij andere partijen. Kortom, het plan om een nieuwe stichting op te richten om cultuur te bieden die al tot de kerntaken van een bestaande organisatie (Lux) behoort, die een eigen gebouw krijgt en verplicht wordt diensten bij de buren af te nemen, is vragen om moeilijkheden.

Nu er binnenkort een nieuw college zit met een nieuwe wethouder van cultuur, is er een goede mogelijkheid het beleid te wijzigen en de Mariënburgkapel op een andere manier in te zetten voor de Nijmeegse cultuur. Maak van de kapel een gemeentelijke expositieruimte voor kleinschalige tentoonstellingen en presentaties van Nijmeegse kunstenaars. De ruimte is er geschikt voor, zo is het afgelopen jaar gebleken. De investeringen om de ruimte geschikte maken zijn minimaal. Immers, het afgelopen jaar kon er ook van alles gerealiseerd worden. Bovendien is de ruimte niet slechter dan bijvoorbeeld het kerkje in Persingen dat intensief voor tentoonstellingen gebruikt wordt.

Kies er voor de komende vijf jaar de kapel voor dit doel te gebruiken. Nodig Nijmeegse beeldend kunstenaars uit hier hun werk tentoon te stellen en te verkopen. Het draagt direct bij aan de zichtbaarheid van Nijmeegse kunstenaars, biedt hen een platform om hun werk te tonen en als het even kan ook te verkopen.

Het mes snijdt zo aan veel kanten. De kapel wordt gebruikt, de investering van zeker een half miljoen euro aan gemeentelijke middelen kan anders  aan cultuur besteed worden en er is een extra expositieruimte in de stad met een lage drempel. Lux kan dan met de organisaties die mee wilden werken aan debatten in de Mariënburgkapel afspraken maken voor het houden van debatten in eigen huis, want daar was Lux altijd al voor bedoeld. Mocht het zo succesvol zijn dat er over een aantal jaren gebrek aan ruimte is dan is er nog alle tijd om opnieuw na te denken over een andere bestemming van de Mariënburgkapel. Laten we hopen dat de raad komende week dezelfde koers wil varen. D66 zal zich hier in ieder geval voor inzetten.